Img 3159 Scaled

Krise åpner muligheten for innovasjon og kompetanse

I anledning vår jakt etter å kartlegge hvordan det går med våre utstillere har vi i dag vært i kontakt med Fonn Byggemappen.

Fonn er et samhandlingsverktøy for byggeprosjekt, og ønsker økt fokus på digitale løsninger, og jobber hver eneste dag sammen med sine kunder og samarbeidspartnere for «fremtidens digitale byggeplass».

Daglig leder Jan Tore Grindheim i Fonn kan opplyse om en økende interesse for deres løsning nå under Koronautbruddet.

Vår hverdag handler om å hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere til å gjøre det enklere å jobbe eksternt. Det blir enda mer aktuelt i denne situasjonen. Alle deltakere har tilgang til siste informasjonen og alle kan kommunisere digitalt på en og samme plattform. Inkludert sluttkunde, som kan godkjenne endringer fra mobil. Det bidrar til økt effektivitet, økt produktivitet og reduserer feil, sier Grindheim.

Jan Tore Grindheim, daglig leder i Fonn

Det er krevende tider, men det åpner også for å se på forbedringer og det åpner for å tenke nytt.

Den enorme endringen kommer overraskende på mange og kan være en tankevekker i forhold til hvordan bedriften eller organisasjonen er rigget til å håndtere denne typen større endringer. Det er nå vi ser hvor effektivt det er å kunne styre prosjektet på avstand sier Jan Tore.  

Jan Tore Grindheim, daglig leder i Fonn

Fonn Byggemappen merker at interessen for digitale hjelpemiddel er økende etter at samfunnet ufrivillig er «tvunget over på digitale plattformer for å kommunisere» fra hjemmekontor og hjemmeskole.

Vi ønsker å hjelpe bransjen med å «bygge muskler, for å kunne gi jernet når oppgangen kommer. Ved hjelp av teknologi, samarbeid og samhandling kan vi alle komme nærmere en optimal arbeidshverdag med bedre kommunikasjon, mindre feil og økt produktivitet, avslutter Jan Tore.

Jan Tore Grindheim, daglig leder i Fonn

Fonn ser frem til Bygg Reis Deg i 2021 som vi tror blir viktigere enn noen gang og i  forbindelse med Koronavirusutbruddet ønsker Fonn å tilby alle «nye kunder» gratis bruk av Fonn sin plattform i 3 mnd. Ingen betingelser om videre bruk eller kundeforhold. Ønsker du mer informasjon om dette så kan du ta kontakt med Fonn.