Gunnar Glavin Nybø

Krafttak for byggenæringen

På vår konferanse om «byggenæringens grønne bidrag» under fjorårets Bygg Reis Deg messe presenterte vi en rekke løsninger for hvordan vi kan spare strøm og produsere grønn energi. Raskt og effektivt kan byggenæringen bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Samtlige som holdt innlegg den dagen kunne dokumentere umiddelbar effekt med konfliktfrie løsninger. Det var bred politisk enighet om at vi må komme i gang med flere energieffektiviseringstiltak. Nå 4 måneder senere etterlyses det fortsatt insentiver som kan bidra til å få fart på dette arbeidet.

Nå opplever aktørene i byggenæringen et marked som kan sammenlignes med finanskrisen i 2008. Aktiviteten i byggenæringen er så lav at det ikke bare er energien som siver ut av bygningsmassen, nå mister vi i tillegg dyktige fagfolk ut i permisjon og oppsigelser. Dette er en lekkasje av kompetanse som kan bli svært utfordrende når markedet snur.

I denne uken kan vi lese en kronikk på bygg.no hvor administrerende direktør i Glava AS og Saint-Gobain Byggevarer AS, Andreas Fritzsønn uttrykker sin frustrasjon over situasjonen. (Andreas Fritzsønn kronikk)

Markedet vil snu

Fritzsønn uttaler i sin kronikk; Markedet vil snu på et tidspunkt. Behovet for boliger og en effektivisering av bygningsmassen for å møte klimautfordringene vil bare øke. Men uten sterke og robuste bedrifter som er klare til å ta fatt på oppgavene, vil vi stå svakere rustet for fremtiden. 

Han beskriver utfordringer knyttet til dagens Permitteringsregelverk og etterlyser tiltak for å opprettholde byggeaktiviteten – vi må bevare fagarbeiderne og bedriftene som bygger Norge sier Fritzsønn.

Fritzsønn kommenterer situasjonen slik; Det er ikke bare tall og prosenter det handler om, men fagarbeiderne og bedriftene som bygger Norge. Skal vi klare å levere på boligbehovet og det grønne skiftet kan vi ikke sette en hel bransje på pause. Det vil få enorme konsekvenser, avslutter han sitt innlegg.

Det er et stort paradoks at vi har satt en hel næring på pause samtidig som samfunnet skriker etter deres løsninger. Vi utbetalte 32,6 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene i 2022 uten å motivere til mer varige tiltak for strømsparing. (per oktober 2023 var det utbetalt om lag 6,4 milliarder kroner). Spørsmålet er om disse midlene kunne vært brukt mer fornuftig. Da må vi omprioritere og motivere til at husholdningene kan investere i mer langsiktige tiltak.

Frustrasjonen i byggenæringen vokser for hver dag som går.

Dersom vi skal etterleve Energikommisjonens ønske om ett taktskifte og levere «mer av alt, raskere» må vi agere nå. Vi trenger politikernes hjelp både til å redusere frafall av kompetanse og til å få fart på omsetningen. Skal vi bygge et grønnere og mer energieffektivt Norge nytter det ikke at hele laget er satt på sidelinjen.

Vi i Bygg Reis Deg representerer et utstillingsvindu for de bedrifter og organisasjoner som ønsker å vise frem sine løsninger på morgendagens behov. Nå inviterer vi alle til å bruke vår utstilling og vår «talerstol» til å fremme sitt budskap. For vi er helt avhengig av å få til et krafttak for byggenæringen. Sammen skal vi klare å motivere politikerne til å handle. Sammen skal vi få fart på aktiviteten slik at bedriftene og arbeidstagere som bygger fremtidens Norge består. Vil du bli med på laget er det bare å ta kontakt på [email protected]