Teamet som står bak Init er stolte over nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris. Fra venstre bak ser vi Thomas Rankin, Jacob Ommundsen, Roger Ison Haug. Midterste fra venstre: Anders Lindqvist, Mathias Berntzen Engevik, Emma Horn Buøen, Kari Anne Dalheim, Henrik Udnes Foran fra venstre: Tetiana Zahrunna, Josephine Knutsen, Fabian Utigard, Mathias Picker Disse er også med på teamet, men ikke på bildet: Erica Gjetsund, Haldis Nærum og Fredrik August Madsen-Malmo.

Init: Løsningen som akselererer det grønne skiftet i byggebransjen

Byggenæringen står for 40% av verdens utslipp, en skremmende realitet som illustrerer nødvendigheten av en radikal endring. Init, utviklet av Kvist Solutions AS, kan være nøkkelen til en slik endring. Init er nemlig den første komplette plattformen for planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifikater for bygg- og eiendomsbransjen. Det sikrer  alle nødvendige prosesser for å imøtekomme miljøkrav i bygg, i tillegg til at prosessene blir strømlinjeformet og kundene kan jobbe med datadrevne beslutninger. Init er nå en av åtte selskaper som er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris for 2023, en stor ære ifølge Mathias Berntzen Engevik, COO og Co-founder i Kvist Solutions AS.

Teamet som står bak Init er stolte over nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris. Fra venstre bak ser vi Thomas Rankin, Jacob Ommundsen, Roger Ison Haug. 
Midterste fra venstre: Anders Lindqvist, Mathias Berntzen Engevik, Emma Horn Buøen, Kari Anne Dalheim, Henrik Udnes
Foran fra venstre: Tetiana Zahrunna, Josephine Knutsen, Fabian Utigard, Mathias Picker
Disse er også med på teamet, men ikke på bildet: Erica Gjetsund, Haldis Nærum og Fredrik August Madsen-Malmo.
Teamet som står bak Init er stolte over nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris. Fra venstre bak ser vi Thomas Rankin, Jacob Ommundsen, Roger Ison Haug. Midterste fra venstre: Anders Lindqvist, Mathias Berntzen Engevik, Emma Horn Buøen, Kari Anne Dalheim, Henrik Udnes Foran fra venstre: Tetiana Zahrunna, Josephine Knutsen, Fabian Utigard, Mathias Picker Disse er også med på teamet, men ikke på bildet: Erica Gjetsund, Haldis Nærum og Fredrik August Madsen-Malmo.

«En nominasjon som denne er en bekreftelse på at arbeidet vi gjør settes pris på av bransjen. Det er motiverende og minner oss på viktigheten av det vi gjør! Vi er stolte over at den harde innsatsen vi legger ned blir lagt merke til, men det viktigste av alt er at nominasjonen vil bidra til å øke bevisstheten rundt problemstillingen vi jobber med hver eneste dag», forteller Engevik.

Init, bærekraft og det grønne skiftet

Bygg er store, komplekse og involverer enorme verdikjeder med ulike aktører med ulikt perspektiv og digital kompetanse. Dette gjør miljøarbeid vanskelig og dyrt, noe som skaper en stor barriere for grønn omstilling på prosjektene. Miljøsertifiseringer er i denne sammenhengen viktige verktøy for at både nye og eksisterende bygg skal øke sine miljøprestasjoner. Init gjør dette arbeidet billig og enkelt, på tvers av hele verdikjeden – fra snekkeren til eiendomsutvikleren.

Det er Kvist Solutions står bak Init og ambisjonen er å øke alle byggs miljøprofil ved å sette omfattende og ofte spredte miljørelaterte data i system. På den måten bidrar plattformen til at man lærer av tidligere prosjekter, noe som er avgjørende for en storskala omstilling, ifølge Engevik.

Han påpeker viktigheten av miljøsertifiseringer og de betydelige konsekvensene av å øke bruken av dem. «Dersom alle nybygg i Europa hadde blitt sertifisert på ett år, ville dette alene stått for 9% av EUs klimamål for 2030,» sier han.

Innovasjon for en bærekraftig fremtid

Byggenæringen har tradisjonelt hatt utfordringer med digitalisering og innovasjon, og Init er et skritt mot en mer effektiv og miljøvennlig fremtid ved at de gjør det lettere å stille miljøkrav uavhengig av om du er vindusleverandør,  snekkere, byggherre eller bank.

Innovasjon i byggebransjen er ifølge Engevik avgjørende for å nå klimamålene for 2030. «Tiden begynner å løpe ut, og bransjen må omstille seg i et forrykende tempo. Det krever at næringen satser på store mengder innovasjon på kort tid,» påpeker han.

En brukervennlig løsning for alle

En av de viktigste aspektene ved Init er dens brukervennlighet. Plattformen er designet for å være inkluderende for alle involverte parter, fra snekkere og rørleggere til ingeniører og eiendomsutviklere. Ved å automatisere manuelle prosesser, reduserer Init risikoen for kostbare feil og senker både prosesskostnader og kunnskapsbarrierer.

Mathias Berntzen Engevik forteller at “Init er en innovativ løsning i en bransje preget av miljøutfordringer. Med Init kan byggebransjen ta det grønne skiftet til nye høyder, og spille en nøkkelrolle i å nå klimamålene.” Avslutningsvis slår han fast: «Bærekraft må bli enkelt. Enkelt og greit.»