Skalahus

Hvordan kan våre utstillere bidra til en mer bærekraftig fremtid for byggenæringen?

Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles framtid fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FNs generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar. Kommisjonen ble ledet av tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland, og omtales ofte som Brundtland-kommisjonen. Den skulle løse både fattigdoms- og miljøproblemer, og bidro til å forandre måten vi jobber med miljø- og utviklingsspørsmål.

I 2018 ble det utarbeidet en rapport (Les HER) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skulle definere 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Her ble det pekt på at bygg og områder skulle:

  1. Stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelser
  2. Gi gode lysforhold og utsyn
  3. Gi god luftkvalitet og lav støybelastning
  4. Ivareta folks sikkerhet
  5. Sørge for god tilgjengelighet
  6. Sørge for lang levetid
  7. Smart utnyttelse av arealet
  8. Utnytte energien godt
  9. God ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
  10. Sørge for lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Så da blir spørsmålet hvordan våre utstillere kan bidra til alt dette og ikke minst hvordan våre utstillere skal få de profesjonelle- og private kundene til å kjøpe disse løsningene. Vi ønsker alle utstillere som har løsninger på disse utfordringene velkommen og skal love at vi skal bidra til å fortelle deres historier. Husk å bestille stand HER.