Hvordan-kan-samfunn-og-naeringsliv-dra nytte av tidenes-storste-satsing-pa-baerekraftig-industrialisering-av-den-norske-byggenaeringen

Hvordan kan samfunn og næringsliv dra nytte av tidenes største satsing på bærekraftig industrialisering av den norske byggenæringen?

I den avtroppende regjeringens tiltakspakke for bærekraftig omstilling lå det én milliard kroner fordelt over tre år. Pakken fikk da den ble lansert navnet «Grønn plattform» og skulle legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. 

Onsdag 20.oktober kl 12.00 12.30
Konferansesalen i Hall A på Norges Varemesse i Lillestrøm

Arrangør: Bim Verdi

Målgruppe: Hele byggenæringskjeden.

Grønn vekst?

Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova som samarbeider om ordningen og som valgte ut 93 kandidater som ble tildelt forprosjektstøtte. «Avfallsfrie byggeplasser» og «SirkTre› er to av disse. Sammen skal de bruke rundt 400 millioner kroner – egeninnsats og egenandeler inkludert – for å skape en ressurs- og miljøvennlig byggeprosess. Construction City Clusters satsning «Wasteless» ble ikke tildelt midler.

 Tid for satsing og bransjesamarbeid? 

Vi i Bygg Reis Deg jobber for å øke samarbeidet på tvers i næringens kjeden og mellom ulike aktører for å bidra til en mer bærekraftig utvikling av byggenæringen.  I den anledning ønsker vi å gjennomføre en presentasjon- og paneldiskusjon med deltakelse fra blant andre:

Innovasjon Norge v/Krister Moen

SirkTre v/Kristine Nore, Norwegian Wood Cluster

Avfallsfrie Byggeplasser v/ John R. Moen, BAdigital

Wasteless v/Helge Andersen, Construction City Cluster

Konferansier: Morten Iversen, BIM Verdi