Digital Arena 1440x810 1

Hvordan fungerer egentlig BIM?

Digital Arena og BIM Verdi samler det fremste innenfor digitalisering i byggenæringen, og det som kalles for BIM fungerer nå som en digital tvilling for de ulike næringene.

BIM Verdi bruker BIM (Bygginformasjonsmodellering), som et åpent nettverk for aktører som vil digitalisere sammen. Gjennom prosjekter og støttetjenester er målet å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på åpne standarder. Ulike byggefirmaer ønsker nye løsninger på arbeidet deres og ser derfor til svar gjennom BIM. 
– Problemet med digitaliseringen og byggenæringen er at det finnes mange forskjellige biter i puslespillet, hvor de som skal bruke det ikke kjenner til mulighetene. Da kommer de til oss, sier Bård Krogshus, Prosjektleder for BIM Verdi. 

Løsningen for deg
BIM er løsningen for deg som tenker å starte et byggeprosjekt. BIM er både lønnsom og effektiv, og er en sikker metode for å skreddersy dine ønsker, behov og prosjekter. Bygget laget først på pcen, før det lages til virkelighet. Da lages det en modell hvor en velger ulike egenskaper bygget skal ha. Alt som skal inn i bygget vil bli lagt inn i samme modell slik at de ulike ressursene kan gå inn og legge til og endre på detaljene ved bygget. Det blir så foretatt en digital inspeksjon av bygget. Resultatet av BIM blir til slutt det som kalles en digital tvilling av bygget. 
– Det må bimmes for og bygges og bygges for og bimmes, sier Krogshus. 
Du finner Digital Arena og BIM Verdi i hall-A under Bygg Reis Deg messen. Ved standen deres vil det foregå flere små innlegg på cirka ti minutter om ulike biter i det digitale skiftet og hvordan man skal effektivisere bedriftene med ulike digitale verktøy.