Hvor går kursen videre?

Det Norske Byggemøtet skal gi deg svaret på hvordan vi skal utvikle oss slik at vi er forberedt på morgendagens utfordringer?

Hvor går kursen videre? Jeg tror ikke du er alene om å ha stilt deg det spørsmålet. Som bedriftsleder kan det hende du stiller det samme spørsmålet flere ganger om dagen. Hvordan skal vi løse disse utfordringene og hvordan skal vi utvikle oss slik at vi er forberedt på morgendagens utfordringer?

Det er disse spørsmålene som har motivert oss til å utvikle Det Norske Byggemøtet – topplederkonferansen 2022. Som leder i byggenæringen tenkte vi som mange andre at bare vi kom oss igjennom utfordringene med pandemien så ville vi komme inn i litt «smulere farvann». Men dessverre har mange erfart at det motsatte har skjedd. På vår topplederkonferanse skal vi belyse noe av dette turbulente farvannet og forsøke å gi deg som leder i byggenæringen noen tips på HVORDAN du skal legge opp kursen videre.

Innledningsvis på årets konferanse vil statssekretær Nancy Porsanger Anti besvare henvendelsen som BAE-rådet har sendt til regjeringen som gjelder viktige rammebetingelser for byggenæringen. Deretter vil vi høre mer om hvordan utenrikspolitiske problemstillinger og den økonomiske situasjonen vil påvirke norsk industri. For en ting er effektene av krigen i Ukraina, men det kan finnes andre utfordringer som kan påvirke produksjon og leveranser av byggevarer til Norge. Videre vil professor Gøran Roos gi oss sine betraktninger rundt hvorvidt råvaresituasjonen vil forbli slik den er i dag eller om vestlige selskaper vil se på dette som en langvarig forsyningsbrist og flytte vesentlig produksjon tilbake til Europa og Nord-Amerika for å sikre leveransene.

Etter å ha sett på «ytre» faktorer skal vi høre Hege Maria Eriksson fra Statsbygg og hennes tanker om hvordan staten vil utnytte og utvikle eksisterende bygningsmasse, hvordan staten utvikler konsepter og prosjekter i tidligfase – med transformasjon og ombruk fremfor nybygg som strategi – og hvordan viktige prosesser og beslutninger forskyves til tidligfase.

Avslutningsvis har vi utfordret Magnus Huth om å analysere situasjonen og komme med noen praktiske tips på HVORDAN vi som ledere bør agere og handle i tiden som kommer. Jeg håper du vil sette av tid og prioritere denne møteplassen for ledere i byggenæringen. Vårt mål er å knytte ledere fra ulike deler av verdikjeden sammen i et felles verdifullt nettverk. Ta med deg en samarbeidspartner eller en kollega så håper jeg å se deg, onsdag 19.oktober.

Les mer om Det Norske Byggemøtet – topplederkonferansen HER: Det Norske Byggemøtet