Hva Er Fremtidens Eiendomsledelse Med Erfaringer Fra Nittedal Og Rælingen Kommune

Hva er fremtidens eiendomsledelse? – med erfaringer fra Nittedal og Rælingen kommune

Autility vant konkurransen «Smart Digital Eiendomsledelse» og viser hvilke muligheter ny teknologi gir i eksisterende bygg 

Fredag 22.oktober kl 11.00 12.00
Scene 2 i Hall A på Norges Varemesse i Lillestrøm

Arrangør: Bim Verdi

Målgruppe: Eiendomsforvaltere

Se hele innlegget på den digitale messeplattformen her 

Se Rælingen Kommune fortelle om fremtidens eiendomsledelse
Beskrivelse av brukerhistorien: 

Driftskostnader til et bygg utgjør 3 ganger så mye som byggekostnaden sett over en 30 års periode, noe som betyr at for å drive effektivt må både eksisterende data og nye teknologier utnyttes. Første steg på vei til fremtidens eiendomsledelse handler i stor grad om å samle eksisterende informasjon på en helhetlig måte, samt gjøre den forståelig og tilgjengelig der det trengs når det trengs. Nittedal og Rælingen kommune, initiativtakere til fellesprosjektet og konkurransen «Smart Digital Eiendomsledelse», har nettopp den ambisjonen om å oppnå sømløs informasjonsflyt mellom systemer, åpen deling av data, enklere teknologiutnyttelse, moderne grensesnitt med økt brukervennlighet og en felles digital infrastruktur som er bygd for fremtiden.

Autility, som vant konkurransen «Smart Digital Eiendomsledelse», svarer på denne ambisjonen ved å utvikle en plattform som sikter mot autonom eiendomsledelse og på veien løse de største utfordringene knyttet til integrasjoner og interoperabilitet, teknologiutnyttelse og brukervennlige applikasjoner. For å kunne oppnå målsettingen om autonomi – samtidig som det leveres konkret verdi til kunder på veien mot autonomi, er det følgende tre komponenter som må oppfylles:

1) Data fusion: integrering av flere datakilder for å lage mer konsistent, nøyaktig og nyttig informasjon enn den som tilbys av individuelle datakilder.

2) Med data fusion samles og kontekstualiseres data fra ulike kilder, og med den kontekstualiserte informasjonen tas kunstig intelligens og automasjon inn som et lag av intelligens på toppen av den kontekstualiserte informasjonen.

3) Gjennom Data fusion og Intelligens, lages intelligente applikasjoner med ett grensesnitt til brukeren – slik at bygg kan forvaltes mer effektivt, miljøvennlig, automatisk og etter hvert autonomt.

Løsningen med tilhørende plattform og applikasjoner er rettet mot eiere, forvaltere, driftere og leietakere i bygg.

Foredragsholdere:

André Keane, Autility as. Sebastian Videhult, CEO, Autility as. Jürgen Spindler, Rælingen Kommune. Jørn Arild Karlsen, Nittedal-eiendom KF.

Les mer om brukerhistorien på Bim Verdi sine sider HER

Se innlegget