Hunton Oslo 6 Web

Hunton – optimistiske til fremtiden

Selv i en tid med lav byggeaktivitet og utfordrende markedsforhold har Hunton valgt å ta en betydelig rolle på årets Bygg Reis Deg. Med sterk tro på fremtiden og et ønske om å legge grunnlaget for fremtidige markedsandeler, stiller de i år med 75% større stand.  

_VB07784

“Selv om bransjen er i en kraftig motbakke med lav byggeaktivitet, er det nå vi legger grunnlaget for fremtidige markedsandeler. Med trebaserte produkter og løsninger som har ekstra god lyddemping og et dokumentert lavt klimafotavtrykk, har vi stor tro på fremtiden”, sier Thomas Vaarlund, markedsdirektør i Hunton.  

Hunton er en ledende aktør i transformasjonen av byggebransjen mot en grønnere fremtid. På messen kan du diskutere dine byggeprosjekter med Huntons ekspertteam og utforske løsninger for lyddemping. “Våre trefiberbaserte byggematerialer har dokumentert god lyddemping, og vi vil invitere de besøkende til å oppleve et lydhus hvor løsningene våre for vegg og etasjeskiller overgår lydkravene i TEK17. Om du skal bygge en lydkonstruksjon hvor det stilles spesifikke krav til lydnivået – eller om du bare er generelt opptatt av lyddemping, er dette noe du bør få med deg”, sier Vaarlund. 

De lanserer også Hunton Komplett™, et revolusjonerende konsept som forenkler byggeprosessen og reduserer tid og avfall. “Med Hunton Komplett™ kan man få et pris- og mengdeestimat på alle materialene våre basert på kundens byggetegning, samt leveranse direkte fra fabrikk til byggeplass. Når flere produkter kan leveres fra én og samme leverandør, frigjøres mye tid som ellers må påregnes til administrasjon og oppfølging”, forteller Vaarlund. Hunton er en av markedets mest komplette leverandører av byggematerialer til gulv, vegg og tak. “Konstruksjonen leverer vi kappet på mål, og velger kunden blåseisolering av trefiberisolasjon vil avkapp og svinn reduseres ytterligere”, sier Vaarlund.  

Gjennom dette initiativet viser Hunton igjen sitt sterke engasjement for en mer effektiv og bærekraftig byggebransje. De forplikter seg til bærekraftig skogbruk og deltar aktivt i arbeidet med ombruk og gjenvinning av tre, med sikte på å skape sirkulære løsninger. Huntons klimagassregnskap og bærekraftsarbeid kan du lese om i bærekraftsrapporten som ligger tilgjengelig på https://www.hunton.no/baerekraft-esg/ 

Besøk Hunton på standnummer C03-13, og bli med på reisen mot en mer bærekraftig fremtid for byggebransjen!