Mft Plastloftet Scaled E1671192204481

HiKOKI tar Plastløftet – Kutter 70 tonn plast

Skrue- og festemiddelleverandøren HiKOKI Power Tools har tatt Plastløftet og forpliktet seg til å kutte all unødvendig bruk av plast i sine produkter innen merkevaren MFT. For HiKOKI betyr dette kutt av 70 tonn plast i 2023.

–Vi legger om hele produksjonen vår slik at alle våre produkter blir resirkulerbare og designet for gjenvinning, samtidig som de fortsatt er brukervennlig for kundene våre, sier nordisk marketingansvarlig i HiKOKI Power Tools Norway, Line Otnes.

HiKOKI har forpliktet seg til å legge om hele sitt småpakksortiment med å bytte ut dagens blisterpakker i plast med miljøvennlig papp, som kan sorteres som kartong. Plastløftet er et nettverk i regi av Grønt Punkt Norge og har som hensikt å fremme sirkulærøkonomien.

–Vi har en ambisjon om å bli den mest bærekraftige skrue- og festemiddelleverandøren i bransjen, så dette er forhåpentligvis bare starten på en lengre reise, fortsetter Otnes.

Funksjonalitet og bærekraft må gå hånd i hånd

Otnes understreker at de har satt seg hårete mål, ikke bare fordi de skal legge om hele produksjonen, men også fordi funksjonalitet er helt avgjørende for at de nye produktene skal fungere for kundene. Otnes mener at nordmenn vil velge bærekraftig, men at det ikke alltid er like enkelt. Hun er derfor stolt av at HiKOKI går foran og vil lede an i skrue- og festemiddelbransjen.

–Alt fra forbrukere til entreprenører og underleverandører stiller stadig større krav til hverandre på bærekraft. Nordmenn vil gjerne handle bærekraftig. Det skaper en positiv effekt hvor vi alle holder hverandre ansvarlig for det vi driver med, sier Otnes.

Grønt Punkt Norges Plastløftet

Plastløftet har som hensikt at Norge klarer EU sitt mål om at 50 prosent av all plast skal materialgjenvinnes innen 2025. Alle bedrifter som tar Plastløftet, setter seg ambisiøse mål for hvor stor andel av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast innen 2025/2030.

For ytterligere kommentarer eller mer informasjon, ta kontakt med: Line Otnes, marketingansvarlig i HiKOKI Power Tools Norway AS [email protected]

For mer informasjon om HiKOKI og plastløftet se her

https://hikoki-powertools.no/