Img 3159 Scaled

Har du planlagt å lansere nye produkter i 2022?

En av hovedårsakene til at våre utstillere er med på Bygg Reis Deg er at de ser at dette er en fin anledning for å møte eksisterende og nye kunder. (9 av 10 føler at de når sine kunder på Bygg Reis Deg)

Det betyr at de føler seg sikre på at dette er en god plass å fortelle om sine nyheter. Vi har for eksempel vår utstiller, Jackon som hver messe demonstrerer både nye og eksisterende produkter. De ser at det ikke er mulig å treffe så mange kunder på så kort tid som de gjør på Bygg Reis Deg.

Videre har vi vår utstiller, Fonn Byggemappen som lanserte sitt produkt i 2017 og som har erfart at de møter kunder tilsvarende 4-5 måneders salgsarbeid på 4 dager under Bygg Reis Deg. Det er både effektivt- og lønnsomt. Til slutt kan vi nevne Nordan som også bruker Bygg Reis Deg til å lansere å få tilbakemeldinger på nye produkter, tjenester og konsepter. Vi er glade for at våre kunder ser at de får god effekt av å inkludere Bygg Reis Deg i sitt arbeid med å lansere nye produkter og ønsker alle aktuelle utstillere velkommen til å ta kontakt HER