Julehilsen

God jul, tro kan flytte fjell

Vi i Bygg Reis Deg vil med dette ønske alle våre utstillere og besøkende en god og fredelig julefeiring. Nå går vi inn i noen dager med tid for ettertanke og mulighet for å skape et fremtidshåp.

Utfordrende tider

2023 var et spennende år for oss som arrangør av byggenæringens største fysiske møteplass. Bakteppet før årets utstilling viste oss at markedet for enkelte av våre utstillere var mørkere og vanskeligere enn for andre varekategorier. Rammebetingelsene påvirkes både av internasjonal urolighet og nasjonale utfordringer. Når vi nå snart går over i 2024 håper vi på lysere tider og at «bunnen» i aktivitetsnivået snart nåes. Vår misjon er å dele kunnskap for å øke konkurransekraften til våre utstillere og besøkende. I den anledning lagde vi en rekke tilleggsaktiviteter under årets messe for å belyse løsninger som er bra for samfunnet, individer og bedrifter. Her kan vi trekke frem alle våre innlegg om behovet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Vi gjennomførte til og med en markedsundersøkelse som viste oss at over 70% av befolkningen var positiv til å iverksette slike tiltak OM bare støtteordningene var tilstrekkelige. Det er bemerkelsesverdig å observere hvor lite som gjøres av aktive tiltak for å få i gang denne «dugnaden» som MÅ igangsettes. For fasiten er at Norge vil få et energiunderskudd om få år, Norge vil måtte forholde seg til bygningsenergidirektivet som ble ferdigforhandlet i EU den 7.desember i år, Norge har ambisiøse klimamål som bare kan nåes ved å bruke byggenæringens løsninger. Likevel vises det liten handlekraft og lanseres alt for få og lite utløsende tiltak. Samtidig ser vi at flere og flere aktører i byggenæringen sliter som følge av lav aktivitet i markedet og at vi stadig mister arbeidskraft. Legger vi til at landet har et underskudd på nye boliger er det helt uvirkelig å sitte å se på at dagens politikere sitter og ser på at bedrifter legges ned, mennesker som vi er helt avhengig av går ut i permisjon og arbeidsledighet, samtidig som vi har et skrikende behov for kompetanse og aktivitet i byggenæringen for å løse sentrale utfordringer for AS Norge.

Håp for fremtiden

Nå håper vi at politikerne i inn og utland som sitter med mulighet til å påvirke myndighetenes prioriteringer viser handlekraft i 2024. Nå håper vi at internasjonale ledere kan bidra til at det dystre internasjonale landskapet med krig både i Ukraina og på Gaza stripen kan bidra til en slutt på krigshandlingene og gjøre sitt for å skape fred- og forsoning. Nå håper vi at vi som i en eller annen form kan bidra til en bedre og mer bærekraftig verden faktisk gjør noe med det. Nå håper vi at vi sammen kan sørge for å nå de målsettingene som ble diskutert under FN`s klimatoppmøte COP28 i desember. Det som er helt sikkert er at den norske byggenæringen sitter klare til å bidra. Vi sitter klare til å gi vårt bidrag til at Norge skal nå våre klimamål. Vi sitter klare til å plukke de lavt hengende fruktene som kan bidra både på kort- og lang sikt.

Det er ikke alltid like lett å ønske noen et godt nytt år når vi vet at det blir utfordrende og vanskelig, men vi gjør det likevel fordi vi vet at det er håp der ute. For det er VI som skaper HÅPET og jo flere som har Tro og Håp jo bedre er det. For som kjent «Tro kan flytte fjell»

Godt Nytt År!