Glava sin stand på Bygg Reis Deg 2021

Glava, Gyproc og Weber er klar til å bidra på messen i 2025

Vi i Bygg Reis Deg er opptatt av å utvikle en messe som bidrar til å belyse de til enhver tid viktigste produktkategorier og nyttige løsninger. I den anledning er det viktig å ha med oss de ledende aktørene i hver enkelt kategori.

Derfor er vi glade for at Glava, Gyproc og Weber er med på laget mot messen i 2025. Dette er utstillere som virkelig kan bidra til økt samfunnsnytte gjennom sine produktløsninger. Senest i forrige uke arrangerte Glava et eget frokostmøte med tittelen «Energieffektivisering – mer av alt raskere?»

Der kunne man høre administrerende direktør i Glava, Gyproc og Weber, Andreas Fritzsønn, snakke om at han er skuffet over manglende politiske visjoner og manglende lederskap i forhold til å få fart på energieffektivisering av bygningsmassen i Norge. Videre uttaler Fritzsønn.

– Jeg har lyst til å være litt forsiktig med å snakke om tilskuddsordninger, for det tenker jeg at politikerne bør gjøre. Og jeg er også skeptisk til overføringer fra staten til det private næringsliv, så det handler ikke om det. Det handler om hvordan vi skal få tiltak som motiverer en enkelt familie, eller en enkelt boligeier, til å gjøre noe, sier Fritzsønn, som tror at mange kunne tenke seg og energi effektivisere, men ikke gjør det, enten på grunn av kostnader eller at de synes det er vanskelig å vite hva det er lurt å prioritere.

– Med den farten og med de tiltakene som politikerne kommer med er det bare å glemme målet om nullutslipp innen 2050 avslutter Fritzsønn.

Vi tok en prat med markedsdirektør i Glava, Gyproc og Weber, Markus Svenberg for å høre hvordan vi i Bygg Reis Deg kan bidra til å løfte frem viktige problemstillinger som blant annet energieffektivisering og ikke minst høre litt om deres planer før messen neste høst.

Svenberg uttaler at Glava, Gyproc og Weber er opptatt av en rekke tematikker, men har spesielt fokus på Energieffektivisering, Bærekraftige anskaffelser og utfordringen med mangel på fagarbeidere til bransje. Dette er noe vi vil jobbe aktivt med frem mot messen 15-18 oktober 2025. Svenberg har tidligere hatt suksess med å lede messedeltagelser under Bygg Reis Deg og ser på det som en viktig arena for merkevarene og være til stede på.

Vi i Bygg Reis Deg er som sagt veldig glade for å ha med oss Glava, Gyproc og Weber på messelaget i 2025 sier administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø. De har lange tradisjoner for deltagelse på Bygg Reis Deg og er en markedsleder i flere av sine kategorier som mange av våre besøkende ser frem til å avlegge en visitt. Vi skal gjøre det vi kan for å fremme informasjon om både Glava, Gyproc, Weber og andre utstilleres løsninger knyttet til energieffektivisering og andre viktige temaer.

Administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS

Energieffektvisering var et tema som vi brukte mye tid på i 2023 og det er om mulig enda mer aktuelt nå sier Nybø. Det er mange i byggenæringen som kan bidra og det ville gitt et svært etterlengtet løft i aktiviteten dersom vi fikk i gang en nasjonal dugnad for energieffektivisering av både bygg og boliger. Vår markedsundersøkelse utarbeidet av Norstat i fjor viste at det er betydelig vilje blant nordmenn til å gjøre boligene sine mer energieffektive, dersom det gis tydelig økonomiske insentiver. (https://byggreisdeg.no/70-av-norges-befolkning-vil-energieffektivisere-boligen-med-mer-okonomisk-stotte/)

Vb06670

29% ønsker å etterisolere veggene sine så det er liten tvil om at Glava sine produkter er ettertraktede.