Pilkington Mirai™

Glass med lavt karbonutslipp på Bygg Reis Deg

På Glass og Fasadeforeningens paviljong på Bygg Reis Deg får du vite mer om et nytt floatglassprodukt med 50% lavere innebygd karbon (embodied carbon), sammenliknet med standard floatglass. – Vi har aldri før sett et glass med så lavt klimafotavtrykk, sier Bjørn Glenn Hansen.

Hansen har lang og bred erfaring fra lederposisjoner og tillitsverv i norsk og internasjonal glassbransje og har gode forutsetninger for å uttale seg.

Bjørn Glenn Hansen_WEB
Bjørn Glenn Hansen

– Det er viktig å understreke at vi i kommersiell sammenheng ikke har sett glass med et så lavt innebygd karbon. Bruk av mer klimavennlig energi og gjenvinning av glass i smelteverkene gir markedet tilgang til dette glasset. Dermed tar vi et nytt steg mot en bærekraftig byggebransje og glassindustri, sier Hansen.

Utstiller

Det er Pilkington Norge AS, som skal presentere «Pilkington Mirai» på Bygg Reis Deg. Der har Glass og Fasadeforeningen messens største paviljong. 16 av foreningens medlemsbedrifter samles under fanen «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER».

– Bransjens kjernematerialer er 100% gjenvinnbare og dette er et av mange argumenter vi kan bruke når vi «dokumenterer» vår påstand om verdien av våre bidrag til bærekraftige bygg. Pilkington viser nye glass som reduserer klimagassutslipp og bidrar til energieffektivisering. Våre systemleverandører, viser til det samme for aluminium og stål, og vi har utstillere som viser produktene som fremover skal produsere energi i fasader og tak. Vi gleder oss til å møte publikum på Bygg Reis Deg 18. – 21. oktober, sier Hansen.

Mer om «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER»