Anne Web2

Fremtiden for Norges strømnett

Som administrerende direktør i Elvia har Anne Sagstuen Nysæther ansvar for at Norges største nettselskap leverer strømmen til to millioner mennesker. Her deler hun sine tanker om hvordan Elvia ser for seg fremtiden for strømnettet i Norge, og hvilke strategier som vil være avgjørende for å oppnå bærekraftige og effektive energiløsninger. Nysæther holder sitt innlegg på Bygg Reis Deg sin åpningskonferanse onsdag 18. oktober.

 Hva blir ditt viktigste budskap under konferansen?

Strømnettselskapet Elvia har en stor oppgave i elektrifiseringen av Norge. For å nå klimamålene må vi handle raskt, og den raskeste veien til mer kapasitet er å utnytte nettet vi allerede har på en bedre måte. Energi og effekt må gå hånd i hånd. Det handler ikke bare om energisparing, men også om å spre forbruket slik at vi utnytter det strømnettet vi har bedre, før vi må forsterke det. Vi opplever at våre kunder ønsker å bidra og tilpasse sitt forbruk. For å lykkes må vi ha et godt samspill mellom alle aktører.
 

Hvorfor er det nødvendig for å øke fokus på sparing og utbredelsen av desentraliserte energisystemer, som kan produsere, lagre og styres på en bedre måte blant forbrukere? Og hvordan tror du slike systemer kan bidra til å oppnå klimamålene for 2030, gitt at det bare er 7 år igjen?

Vi tror at morgendagens kunder vil være aktive kunder som både produserer og bruker strøm, og har kontroll på eget forbruk og sine strøm- og nettleieregninger. Elvia jobber for å bli en rådgiver for å øke kompetanse og bidra til enkle og gode løsninger slik at kundene våre kan spare strøm og spare nettkostnader, dette kaller vi ENØK 2.0. Lagringsløsninger i kombinasjon med forbruk og lokal produksjon og smart strømstyring er enkle og viktige tiltak. Vi vil også videreutvikle tjenester og løsninger med eksempelvis sanntidsinformasjon som gjør strømhverdagen lettere for våre kunder. 

Det er mange økonomiske fordeler ved å oppskalere satsingen på strømsparing og lagring. Vi styrker forsyningssikkerheten, begrenser kostbar nettutbygging og gjør strømnettet mer effektivt og fleksibelt. Dette gir kundene en lavere strøm- og nettleieregning. Men kundene må få insentiver til å installere produkter som batterier, smarte varmtvannstanker og teknologi for smart strømstyring. Elvia jobber derfor for Enova-støtte til batteriinstallasjon i kombinasjon med solceller og smarte varmtvannsberedere som styres av både strømpris og belastningen på det lokale strømnettet. Gjennom gode støtteordninger og rådgivning fra oss skal vi øke tilgjengelig kapasitet i nettet. 

Dersom du fikk bestemme rammebetingelser for nye bygg og boliger, og rehabilitering, hva er de viktigste tiltakene du ville fokusert på?

Det beste er om vi får redusert samtidig forbruk i nettet. Det som normalt drar mye strøm i boliger er oppvarming, varmtvannstanker og lading av elbiler.  Vi trenger flere som tar i bruk smart teknologi og styring, slik at vi får fordelt forbruket utover i tid.

Mange bygger sol på tak, det er bra, men sol sammen med batteri, eller lokalt forbruk, er enda bedre. Batterier koster mye for våre kunder og vi ønsker oss et støttesystem som legger til rette for at flere kan investere i slike ordninger. Dette gjelder både nye bygg og rehabilitering av bygg.

Anne Sagstuen Nysæther ble kåret til årets «Kraftkvinne» 2022 og du kan møte henne etter konferansen som i hall B onsdag 18. Oktober kl 10.00 – 12.00.

Fakta om Elvia

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten. Fremtiden er elektrisk, og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet.