Vb07453

Fellesskapet seiret på Bygg Reis Deg 2021

Når vi nå ser tilbake på messeåret som har gått er vi bare så utrolig glad for det «tidsvinduet» vi fikk under årets Bygg Reis Deg messe. Vi hadde forberedt oss på mange ulike scenarioer og håpet på det beste. Når vi endte opp med nærmere 35.000 besøkende og mange fornøyde utstillere føler vi at vi landet så bra som vi kunne forvente oss under de rådende rammebetingelser. I høst har vi brukt tiden til å evaluere alle analyser og tilbakemeldinger fra både besøkende og utstillere slik at vi kan ta vare på det som er bra, videreutvikle de tingene vi har tro på og igangsette nye tiltak der vi har behov for det.  

Det som sitter igjen som det aller viktigste inntrykket fra årets messe er at det var fellesskapet i byggenæringen og gjensynsgleden mellom våre utstillere og besøkende som seiret. I tillegg fikk vi bekreftet at selv om vi alle har utviklet oss på mange områder når det gjelder å ta i bruk digitale kommunikasjonsverktøy er det fortsatt det fysiske møtet som er det aller viktigste og mest betydningsfulle treffpunktet.

Det er heller ingen tvil om at utstillerne hadde mobilisert sine organisasjoner på en god måte for å presentere seg selv og sine merkevarer på best mulig måte. Dette bekreftes av at hele 85% av de som besøkte årets messe svarte at de hadde et svært godt eller godt inntrykk av årets utstilling. Det er en stor honnør til alle utstillere som forberedte seg godt og som sørget for å vise frem både produkter, tjenester og ikke minst sitt sanne ansikt i form av opplagte medarbeidere.

Utstillerne hadde også en god opplevelse under årets messe og nærmere 9 av 10 fikk kontakt med sine viktigste målgrupper. I ettertid ser vi at det var stor usikkerhet blant både utstillere og besøkende i forhold til gjennomføring av årets messe og at vi var svært heldige med det «tidsvinduet» vi hadde i slutten av oktober. Nå ser vi fremover mot 2022 og ny messe i 2023 og dersom du ønsker informasjon og fakta om deltagelse på vår løpende digitale messe eller neste fysiske messe 18-21 oktober i 2023 er det bare å ta kontakt med oss på [email protected]