Erna Solberg

Erna er klar for å vise vei

Tidligere statsminister og nåværende parlamentarisk leder for Høyre, Erna Solberg har i våres gitt ut boken «Veien videre» – politikk for nye utfordringer. Her snakker hun blant annet om utfordringene med krig i europa, behov for omstilling i norsk næringsliv og hvordan vi kan håndtere mangelen på arbeidskraft. Med en befolkning som består av stadig flere eldre og færre yrkesaktive er vi helt avhengig av å bli mer effektive både i privat- og offentlig sektor. Hennes bok inspirerte oss til å invitere henne til vår åpningskonferanse, onsdag 18.oktober. Nå gleder vi oss over at hun har bekreftet at hun ville bidra med sin kunnskap og erfaring. Vil du høre Erna og en rekke bedriftsledere belyse megatrender og byggenæringens muligheter og utfordringer kan du registrere deg her:

Påmelding til Det Norske Byggemøtets, Åpningskonferansen 18.oktober.