Entra Står Bak Norges Mest Ambisiøse Ombruksbygg

Entra står bak Norges mest ambisiøse ombruksbygg

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallsbygg har blitt bevart og gjenbrukt. Omtrent 80 prosent av materialene som er brukt under renoveringen er ombruk, og reduksjonen i klimagassutslipp fra materialbruk og energi er på 45 prosent sammenlignet med et standard referansebygg.

Dette er Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i større skala. Avfallsmengden er drastisk redusert, både gjennom ombruk av den eksisterende bygningen og gjennom bruk av materialer fra andre rivingsprosjekter.

–Prosjektet har stor innovasjonsverdi og er en viktig brikke for kunnskapsdeling i bransjen.

– KA13 setter nytt fokus på hva som kan og bør ombrukes i fremtidens byggeprosjekter. Nye bygg og byer må planlegges med omtanke for livsløp, kvalitet, fleksibilitet og ombruk, sier Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra.

Gjennom prosjektet er det utviklet flere prinsipper for sirkulær økonomi som har samfunnsøkonomisk verdi. Alle materialer som har blitt gjenbrukt har blitt demontert, lagret, fraktet og tilpasset. Hele prosessen er nøye dokumentert.

–Det er utarbeidet en omfattende erfaringsrapport. Alle prosjekterende, utførende, leverandører og leietaker har vært viktige bidragsytere med fakta og deling av erfaringer.

– Rapporten er offentliggjort for allmenheten for at andre prosjekter kan ta lærdom av de utfordringer som var i dette omfattende prosjektet, samtidig som det kan fungere som innspill til lignede prosesser. KA13 er et referanseprosjekt og er en viktig brikke for kunnskapsdeling i bransjen, sier Ulseth.

Per Ola Ulseth. Foto Entra
Kandidat til «Byggenæringens Innovasjonspris 2021» 

KA13 er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm 

Juryleder, administrerende direktor i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier juryen i år har lagt vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi: 

– Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid sier Hjemdal. 

Juryen i årets konkurranse består av:  ·       Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.  ·       Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland.  ·       Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.  ·       Bærekraftradgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.  ·       Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik 

·       Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen. 

Håvar Haugen Espelid skal presentere kandidaten Kristian Augustsgt 13