I dag delte styreleder i Bygg Reis Deg, Erik Tønnesen, ut Byggenæringens Ærespris under åpningskonferansen for Det Norske Byggemøtet. Prisen gikk til Jan Halstensen som gjennom en karriere på 42 år i ulike selskaper i byggenæringen og en imponerende innsats i ulike tillitsverv, har satt sitt preg på næringen.

Det Norske Byggemøtet: Jan Halstensen mottok Byggenæringens Ærespris 2023

I dag delte styreleder i Bygg Reis Deg, Erik Tønnesen, ut Byggenæringens Ærespris under åpningskonferansen for Det Norske Byggemøtet. Prisen gikk til Jan Halstensen som gjennom en karriere på 42 år i ulike selskaper i byggenæringen og en imponerende innsats i ulike tillitsverv, har satt sitt preg på næringen.

Engasjementet har vært sterkt i ulike lederroller innen byggenæringen, inkludert styreleder i Byggenæringens Landsforening og Byggevareindustrien. I tillegg var han initiativtaker til prosjektet «Sammen 2030», som samlet næringslivsledere for å styrke byggenæringens omdømme og rammevilkår.

“Jeg var svært overrasket da Erik Tønnesen ringte meg for kort tid tilbake og fortalte at jeg skulle få æresprisen. Jeg er svært stolt, takknemlig og ydmyk over å få en slik anerkjennelse fra Norges største fastlandsnæring. Dette er en næring med mye komptanse, flinke folk og sterke fagmiljøer og som danner det store laget som bidrar til å nå Norges klimamål”, sier æresprisvinner Jan Halstensen.

Bygg Reis Deg er den største og viktigste arenaen for å løfte frem næringen internt og eksternt

Bidratt ekstraordinært over tid
Byggenæringens Ærespris går til en person som har bidratt ekstraordinært over tid, og som fremmer og bidrar til positiv utvikling for byggenæringen i Norge. Jan Halstensen har gjort seg bemerket gjennom ulike tillitsverv både i byggenæringen og i norsk idrett. Han har vært styreleder i Byggenæringens Landsforening, Byggevareindustrien og Bygg Reis Deg AS. Han har også hatt tillitsverv via NHO systemet og sittet i styret i Norges Fotballforbund, Ullevål stadion, Nova Spektrum, Idrettens Helsesenter,Saint-Gobain Byggevarer, Norcem og Høyden. Alle steder i mange år.

“Jan Halstensen er en respektert person som har bidratt til fellesskapets utvikling utover egen vinning. Styret i Bygg Reis Deg ønkser med denne utmerkelsen å takke for hans ekstraordinære innsats for byggenæringen, og hans dedikasjon vil bli husket i mange år fremover. Dette er en pris som henger meget høyt og den høyeste utmerkelsen du kan få i vår bransje.”, sier Erik Tønnesen, styreleder i Bygg Reis Deg.

Halstensens påvirkning har også strakt seg til idretten, hvor han satt i styret i Norges Fotballforbund og mottok gullmerke i 2004. Gjennom prosjektet «Osloprosjektet» ble 30 kunstgressbaner bygget på 4 år, og dette banet vei for ytterligere 2000 kunstgressbaner i Norge.

Tidligere mottagere av Byggenæringens Ærespris:

Per Jæger (2022)

Hanne Rønneberg (2021)

Tore Thorstensen (2020)

Kjetil Trædal Thorsen (2019)

Olav Thon (2018)

Martin Mæland (2017)