Det Norske Byggemøtet 2022

Velkommen 19.oktober 2022

Det Norske Byggemøtet 2022 skal gi deg et godt innblikk i sentrale utfordringer som utenrikspolitikk, økonomi, næringsrelaterte spørsmål og ikke minst gode råd for lederutvikling.

Det Norske Byggemøtet – topplederkonferansen ble etablert i 2017. Her har toppledere i byggenæringen en møteplass hvor de kan lære, inspirere og samspille med andre ledere i samme posisjon. I år ser vi frem til å invitere til en variert konferanse som både skal gi deg et godt innblikk i sentrale utfordringer som utenrikspolitikk, økonomi, næringsrelaterte spørsmål og ikke minst gode råd for lederutvikling.

Årets program skal gi deg innblikk i hvordan regjeringen tenker om utviklingen av byggenæringen og ikke minst hvilke krav som stilles til næringen for å nå nasjonens klimamål innen 2030. Videre skal du få høre seniorforsker i NUPI, Karsten Friis fortelle hvordan den utenrikspolitiske situasjonen har utviklet seg og hvordan dette vil påvirke norsk næringsliv generelt og byggenæringen spesielt. Sjefsøkonom, Øystein Dørum i NHO skal gi oss innblikk i hvordan den økonomiske situasjonen vil påvirke norske bedrifter. For å si noe om manglende råvaretilgang og leveranseutfordringer og belyse om dette vil bidra til økt etablering av produksjon i Europa og USA har vi invitert professor, Gøran Roos. Han vil også si noe om hvorfor han mener vi nå står overfor et mulighetsrom som kun oppstår med en syklus på 60-70 år. Selv om vi opplever mange utfordringer, finnes det også mange forbedringsområder og muligheter i den norske byggenæringen. Direktør for rådgiving og tidlig fase, Hege Maria Eriksson i Statsbygg vil gi et innblikk i hvilke muligheter som finnes i det norske markedet. Hun vil også si noe om hvilken rolle Statsbygg har tenkt å ta i forhold til de utfordringene man står overfor med produktivitetsforbedringskrav, standardisering og digitaliseringstiltak. Sist, men ikke minst skal senior business partner og gestaltterapeut, Heidi Minde analysere situasjonen fra et lederperspektiv og komme med noen praktiske råd og tips om HVORDAN toppledere bør håndtere og agere i forhold til alle de utfordringer man står overfor. Konferansen ledes av en av Norges mest attraktive konferansierer, Eirik Norman Hansen.

Våre foredragsholdere fra venstre; Karsten Friis, Øystein Dørum, Gøran Roos, Hege Maria Eriksson, Heidi Minde og innleder Eirik Norman Hansen.

Konferansen finner sted i Sentralen (gamle lokalene til Christiania Sparebank) som ligger i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Deltagelsen koster 3.000 pr person inklusiv morgenkaffe med bakverk og lunsjservering. Registrer påmelding

Takk til våre samarbeidspartnere og støttespiller:

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.