Spilka Konferanse

Det haster med en grønn omstilling av byggebransjen – hvorfor er håndbrekket på?

Torsdag 19. oktober inviterer vår utstiller Spilka Building Solutions til en egen konferanse som tar for seg status for det grønne skiftet i byggebransjen. Vi byr på innledere som presenterer fakta om dagens status for private og offentlige bygg. I tillegg vil ulike aktører gi oss gode eksempler hvordan vi kan lære mer av hverandre.

40 prosent av verdens utslipp og energi forbrukes i byggsektoren. Det gir bransjen en formidabel mulighet til å bli en viktig del av løsningen. Hvorfor skjer det ikke?

Hvor mye vektes faktisk bærekraft på nye bygg i dag, og hva kan offentlige og private aktører gjøre for at byggebransjen skal bidra mer til det grønne skiftet?

Vi byr på innledere som presenterer fakta om dagens status for private og offentlige bygg. I tillegg vil ulike aktører gi oss gode eksempler hvordan vi kan lære mer av hverandre. Vårt mål er å inspirere byggebransjen i Norge til å gå foran og vise vei for resten av verden.

Innledere:

  • Nina Solli – Adm. Dir. i BNL
  • Lars Petter Bingh – Avdelingsdirektør bærekraft i Statsbygg
  • Lars Gullbrekken – Forskingsleder arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner i Sintef
  • Pål Engeseth – COO i Byggfakta
  • Mounir El`mourabit – Markeds- og innkjøpssjef i Vartdal Plast
  • Lars Erik Vinje – Daglig leder i Spilka Building Solutions

Tid og sted:

Torsdag 19. oktober kl. 15:00 – 16:30

Hovedscenen i hall B, Bygg Reis Deg 2023

NOVA Spektrum, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm

Last ned din gratisbillett her: https://account.novaspektrum.n…