Den Norske Hjørnestensbedriften Gilje Tre As Har Revolusjonert Produksjonsprosessen Av Dører Og Vinduer

Den norske hjørnestensbedriften Gilje Tre AS har revolusjonert produksjonsprosessen av dører og vinduer

Flyt 2021 er neste generasjons produksjonssystem for vareproduserende industri, med integrert nettbutikk for skreddersøm. Prosjektet reduserer gjennomløpstiden fra råvare til produkt ferdig på pall fra 15 dager til 8 timer.

Store deler av klodens produksjonsindustri er bygget rundt masseproduksjonskonseptet. Resultatet er at man produserer varer og tjenester som ikke er bestilt, med andre ord at man overproduserer, noe som er svært lite bærekraftig.

Tradisjonelt har man alltid sagt at flere like enheter senker enhetskostnaden, gjennom Flyt2021 vil Gilje motbevise dette ved å senke enhetskostnaden produkter som aldri er like.

Vinduer og dører er eksempel på viktige designelementer, der utbyggere skreddersyr løsninger som produsentene må respondere på.

Med Flyt 2021 har Gilje Tre AS utviklet et system for totalt fleksible prosessløsninger som gjør bedriften i stand til å tilby skreddersydde produkter til markedet på en svært kort tid. Det gir høyere effektivitet for små partistørrelser og lavere klimaavtrykk.  

– Denne kunnskaps og teknologisatsningen har gitt et betydelig løft med tanke på fleksibilitet, effektivitet og ledetid. Masseproduksjon av skreddersøm er to motsetninger som vi gjennom dette prosjektet har klart å forene, og generert 25.000 forbedringer slik at det blir økonomisk mulig å skrinlegge prinsippet om stordriftsfordeler, sier prosjektansvarlig Kenneth Gilje.

I Norge og internasjonalt, viser trender innen de fleste industrisegmenter at tidsaspektet for både utvikling av produkt og prosess –samt produktlevetid – blir stadig kortere.

Tradisjonelle produksjonsprinsipper utfordres fordi kundene i større grad ønsker å differensiere sine produkter og tjenester – og det på en dynamisk måte som øker fokus på tid i hele verdikjeden.

Høyere effektivitet med små partistørrelser blir dermed en avgjørende konkurransefaktor, og metoder og prinsipper for rask respons produksjon blir stadig mer relevante.

Ledende i verden

Betydelig redusert syklustid, omstillingstid og ledetid har gitt bedriften økt kapasitet, lavere miljøpåvirkning, høyere automatiseringsgrad per produsert enhet og redusert lagerbeholdning.

Gilje har med dette staket ut en unik kurs for masseproduksjon av skreddersøm, som bedriften håper kan være en ledestjerne ikke bare for byggebransjen, men i industrien generelt. Overproduksjon og prognoser binder kapital, generer transport og lagerbehov noe som igjen øker den globale klimapåvirkningen. Dette kursen vil med andre ord redusere global overproduksjon og klimaavtrykk. 

–Det finnes ikke hyllevareteknologi som løser Gilje Tre sine effektivitetsbehov. For å kunne konkurrere i et stadig tøffere marked, har vi vært avhengig av å forske fram og utvikle nye dynamiske produksjonsprosesser og måter å tenke på.

– Når Flyt 2021 er ferdigstilt vil Gilje med denne teknologiutviklingen være ledende i Norge og Europa, sier Kenneth Gilje.

Kenneth Gilje og Hans Erik Smedsrud skal presentere kandidaten Flyt 2021″