Brd Sammen 2

Byggenæringens grønne bidrag – Torsdag

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

Statssekretær, Elisabeth Sæther presenterer regjeringens handlingsplan. Dette er en plan som skal vise hvordan regjeringen vil imøtekomme Energikommisjonens rapport sier «Mer av alt – raskere» 

Statssekretær Elisabeth Sæther
Statssekretær Elisabeth Sæther

Byggenæringens Energieffektiviserings tiltak er det billigste og enkleste vi kan gjøre? 

Det ligger et enormt potensial dersom vi får mobilisert en energieffektiviserings dugnad for bygg og boliger. Videre finnes det analyser på at vi kan få enorme effekter ved å montere solfangere, varmepumper og batterier i stor skala. Konserndirektør, Siri Hunnes Blakstad i SINTEF og Partner i Rystad Energy, Lars Lysdahl vil belyse de fakta som foreligger.

Lars Lysdahl, Partner Consulting i RystadEnergy

Byggenæringens grønne bidrag

Heikki Holmås er administrerende direktør i Entreprenørforeningen  – bygg og anlegg (EBA). Han vil presentere et utdrag av Byggenæringens «energi effektiviserings meny» som innebærer tiltak innen reguleringer, økonomi, informasjon og kompetanse.

AF Gruppens konserndirektør for bygg, energi og miljø, Eirik Wraal komme med konkrete eksempler som viser at de er godt i gang med klimakutt som monner. Avslutningsvis får vi høre hvordan en stor tysk aktør tilnærmer seg ENØK tiltak og klimatilpasning ved Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability i Schüco.

Eirik Wraal
Eirik Wraal, konserndirektør for bygg, energi og miljø i AF Gruppen

Hva tenker eiendomsutviklerne og huseierne om energieffektivisering? 

Julija Pauriene og Frode Bovim fra USBL og Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund Morten Andreas Meyer vil belyse hva de mener er de viktigste tiltak man bør sette søkelys på når det gjelder å spare strøm, bidra med mer fornybar energi og ikke minst mer bærekraftige bygg og boliger.

Energieffektivisering på flere måter – solskjerming

Er det virkelig mulig å tenke seg at solskjerming kan være vel så effektivt som andre passive energieffektiviseringstiltak? Solskjermingsforbundet mener de sitter på en godt bevart hemmelighet. Her får vi høre Anders Hall, Max Tilberg, Oskar Storm og Krister Nekstad som inviterer til en egen konferanse senere på dagen.

Hvordan vil politikerne angripe dette?

Vi avslutter konferansen med en politisk debatt.

Takk til våre hovedsamarbeidspartnere og støttespillere: