Brd Sammen 2

Byggenæringens fremtidsutsikter – Onsdag

Vi ønsker velkommen til en trilogi av konferanser som har det til felles at de skal inspirere ledere i ulike roller i byggeprosessen til å endre kurs og ta gode valg. Åpningskonferansen avholdes på hovedscenen innerst i hall B kl 10.00 og gir deltagerne et innblikk i hvilke trender og fremtidsutsikter ledere i byggenæringen må forholde seg til.

Konferansen ble innledet av styreleder i Bygg Reis Deg, Erik Tønnesen og med noen visdomsord fra Harald Stanghelle. Her kan du se innlegget:

Verdenstrender, samfunnsutvikling og fremtidsbildet ved Kjell A. Nordstrøm

Kjell A. Nordström er en svensk økonom, foreleser og forfatter som er anerkjent som en ledende forsker og rådgiver for multinasjonale selskap i det globale markedet. Her kan du se innlegget:

Rehabilitering er den nye trenden. Gamle bygg blir som nye

Riksantikvar, Hanna Geiran er opptatt av hva vi kan bruke videre på nye måter og hvordan vi kan videreutvikle eksisterende bygninger til dagens standard. Her kan du se innlegget:

Videre får vi høre konsept- og utviklingssjef i Møller Eiendom, Siri Løining som har ansvar for rehabiliteringen av Deichmanske hovedbibliotek. Her kan du se innlegget:

Siri Løining

Byggenæringens sirkulærøkonomi

The Circular Gap Report viser at Norge ligger langt bak flere sammenlignbare land. Hvorfor er det slik? Er byggenæringen klar for å møte EU`s krav? Leif Nordhus, Lead digital services fra Circular Norway presenterer hovedpunkter fra rapporten og stiller spørsmål ved hvorfor land som Nederland har kommet så mye lengre enn Norge. Her kan du se innlegget:

Energimangel, byggenæringen er en del av løsningen 

«Årets Kraftkvinne 2022», Anne Sagstuen Nysæther er Administrerende direktør i Elvia. Elvia leverer all strømmen til bedrifter og privatpersoner i Oslo, Akershus, Østfold og Innlandet. Som Norges største nettselskap jobber de kontinuerlig med å utnytte eksisterende nett bedre for å møte det store behovet for strøm i regionen. Her kan du se innlegget:

Fremtidens ressursmangel og ressursbehov 

Hvordan skal vi få tak i de riktige menneskene for å dekke de ulike arbeidsrollene? Maalfrid Brath er konsernsjef i ManpowerGroup og vil belyse hvordan fremtidens arbeidsmarked vil se ut og hva som er viktig for ledere i byggenæringen. Her kan du se innlegget:

Er AI og teknologi løsningen på alt? 

Vi VET a vi må jobbe smartere og mer effektivt for å få gjort de oppgavene vi skal. Vi VET at byggenæringen må redusere utslipp og avfall. Vi VET at bygninger må bli mer energioptimalisert og vi VET kvaliteten og produktiviteten i byggeprosessen øker. Hvordan kan vi dra nytte av AI teknologi i denne sammenheng. Morten Goodwin, professor og AI spesialist vil dele av sin kunnskap med relevante eksempler fra byggenæringen. Her kan du se innlegget:

Byggenæringen VET, KAN og VIL. Hvordan får vi det til? 

Byggenæringen står klar til å bidra med utslippskutt og energieffektivisering. Men nå opplever man ekstra tøffe rammevilkår og manglende økonomiske insentiver for å få fart på virksomhetene. Regjeringen har invitert et klimasamarbeid, men hva får næringen egentlig ut av det? Administrerende direktør Byggenæringen Landsforening, Nina Solli orienterer om «rikets tilstand». Her kan du se innlegget:

Hvordan skal de store endringene finansieres? 

Energikommisjonens rapport sier «Mer av alt – raskere» men det koster for både befolkningen og bedriftene å tilpasse seg en ny hverdag. Tidligere har vi sett at insentiver som monner har bidratt til en «Elbil revolusjon». Hva kan finansnæringen bidra med for å få fart på en folkeaksjon for energieffektivisering. Administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen vil kartlegge om det finnes finansieringsvilje og midler til å gjennomføre både ENØK tiltak og klimakutt på samme tid. Her kan du se innlegget:

Hva mener politikerne om veien videre? Hvordan skal vi få det til? 

Rammebetingelser og politisk vilje. Når bidraget fra byggenæringen er bra for mennesker, klima, miljø og norsk økonomi er det vel bare å gi gass? Erna Solberg er parlamentarisk leder og stortingsrepresentant for Høyre. Hun har nylig skrevet boken «veien videre» hvor hun beskriver hvilke tanker hun har for de neste 45 årene. Er vi forberedt på hva det egentlig vil innebære å omstille oss bort fra den superlønnsomme oljenæringen? Hva betyr det når de som jobber skal forsørge stadig flere? Eller når vårt teknologiske forsprang innhentes av andre land?  

Dessverre kunne ikke Erna stille opp i salen men her er hennes video hilsen til Det Norske Byggemøtet:

Prisutdeling, Byggenæringens ærespris 

Åpningskonferansen avsluttes med å dele ut Byggenæringens ærespris 2023

Takk til våre hovedsamarbeidspartnere og støttespillere: