Jon Sandnes

Byggenæringens bidrag er svært viktig i det grønne skiftet

Jon Sandes, Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening, snakker om viktigheten av byggenæringens bidrag i det grønne skifte.

Hvordan kan digitalisering og innovasjonsarbeid bidra til en mer produktiv og bærekraftig næringsutvikling?  

-Digitalisering gjør planlegging og feilsøking enklere. Det fører til mer effektiv produksjon og muliggjør sikrere dimensjonering av de ulike innsatsfaktorene i bygget. Dermed får vi ned avfallet og byggetiden. Antallet feil går ned, noe som igjen gjør at vi bruker mindre tid og andre ressurser på feilretting. 

-Digitalisering er også viktig for at næringen skal bli sirkulær i framtiden. Ved en digital tvilling vil framtidige eiere av bygg/anlegg vite form, kvalitet og innhold av alt som er bygget og kan bruke informasjonen til å vurdere forlengelse av levetid, transformasjon av konstruksjon til nye formål, ombruk av produkter og elementer, gjenvinning etc. 

Hvor er det store forbedringspotensialet innen produktivitet i norsk byggenæring? 

-Det er gjennomgående store forbedringspotensial i produktiviteten, men det største er nok innen logistikk av mennesker og varer samt samhandling og god prosjektledelse. Byggeplassen og byggene er svært sammensatte prosesser og hvis noen kommer ut av rytmen skaper det kaskadevirkninger for mange andre. 

Hvor er det store forbedringspotensialet innen bærekraft i norsk byggenæring? 

-Bærekraft er et omfattende begrep. Hvis vi holder oss til klimagassutslipp og sirkulær økonomi er det ennå mye å hente på å bygge uten klimagassutslipp, bruke lite arealer og materialer, transformere eksisterende bebygde arealer til ny bruk, få ned klimagassutslippene fra produksjon av materialer og redusere transportutslippene. Optimal bruk av ressurser bør være et mål, herunder også energi. 

– Reduksjon av avfall og å bygge med større kvalite har også et stort potensiale. DiBK har akkurat publisert en ny rapport om det: (https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/er-ombruk-en-omvei-til-sirkular-okonomi/). 

– Temaet for Det Norske Byggemøtet i oktober er Bindingsverk – hvem i norsk byggenæring har et uforløst samspillpotensiale? 

– Det er nok jevnt fordelt for hele næringen, men det er på de største prosjektene og i de største bedriftene at samspillet er viktigst og dermed potensialet trolig størst. 

– Hva har du lagt merke til i næringen i det siste som fortjener oppmerksomhet?  

– Foreningen for ventilasjon og Blikkenslagerarbeider, VBL, har akkurat innledet et nordisk samarbeid med støtte fra Nordic Innovation som bør være et forbilde for mange andre. De skal optimalisere bruken av metaller og sørge for at det blir minst mulig blir avfall fra egen produksjon. 

– Kruse Smith har redusert sine klimagassutslipp i mye høyere tempo enn de selv hadde forestilt seg. De ligger an til å nå sine 2025-mål allerede i 2020.( https://www.bygg.no/article/1436682

– Hva kommer bærekraft / digitalisering / innovasjon til å bety for byggenæringen fremover?  

– Det kommer til å bety at de som lykkes overlever og tjener mest penger, mens de som mislykkes vil slite både i markedet og med å rekruttere de flinkeste folka både innenfra og utenifra næringen. Hvis vi greier å lykkes med dette før andre lignende næringer, vil det kunne føre til at vi får rekruttert flere nye arbeidstakere, trolig andre typer og utdanninger, enn tidligere og produktiviteten vår vil øke. 

– Det vil også bety stolthet over å kunne bidra så mye til det grønne skiftet. Byggenæringens bidrag er svært viktig. 

– Hvilken aktør i bransjen har du lagt merke til (med positivt fortegn) innenfor en eller flere av disse kategoriene?  

– Industrien er ofte i front når det kommer til å bruke ressursene mest mulig effektivt, i tillegg er Utleiebransjen ofte svært raske med å tilpasse seg markedet og endringer. Ramirent er blant foregangsfirmaene der (https://www.bygg.no/article/1436503).  

– Den norske byggevareindustrien ligger i front internasjonalt på å dokumentere miljøegenskapene på produktene sine. Dette har de brukt til å minimere klimafotavtrykket sitt. Det gir konkurransevne i et marked som i økende grad spør etter lavutslippsløsninger. 

– Hva ville vært en drømmeforside for byggenæringen? 

– Ingen utslipp fra bygge- og anleggsplasser, marginene for byggenæringen skyter i været. 

Hvorfor bør man delta på Det Norske Byggemøtet 13. oktober? 

– For å bli inspirert. Det er de som er best på å lære av andre som forblir best. 

Flere nyheter

Drivhus må oppfylle krav til sikkerhet

Fra en rekke tilbydere presenteres drivhus på en måte som etterlater en forståelse om at man kan oppholde seg i og bruke dem som om det var et hvilket som helst oppholdsrom i bygg. Skal de det så må de også oppfylle byggeforskriftens krav til konstruksjonssikkerhet sier vår utstiller Glass og Fasadeforeningen.

LES MER

På tide å utvikle og bygge opp kundebasen?

Bygg Reis Deg messen har alltid vært den møteplassen i byggenæringen hvor man treffer flest fagpersoner og bygg interesserte forbrukere som er på utkikk etter de siste produktnyheter. Slik er det fortsatt og vil du være med som utstiller er det på tide å bestille plass.

LES MER

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.