BIM Verdi – et solid og nyttig nettverk: Stor suksess med å «digitalisere sammen»

I løpet av de siste tre årene har en gruppe aktører fra så og si alle sider av bordet i den mangslungne norske byggenæringen jobbet sammen for styrke den felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har vært kronglete, ble resultatet over all forventning. Vi har slått av en prat med sentrale deltagere i BIM Verdi. Aktører som hver på sin måte har bidratt til suksessen.
– Vi ønsker å være aktive i verdiskapende nettverk som kan gi oss kunnskap, markedsmuligheter og gode personrelasjoner. Vi har nå være aktive i BIM Verdi i tre år og deltakelsen har gitt oss klingende mynt i kassa i form
av nye kontakter, konkrete forretningsmuligheter og prosjektfinansiering. Fordeler som ikke hadde blitt oss til del på egenhånd, sier Halvor Jensen administrerende direktør i NTI AS.
Produktivt samspill
NTI er et selskap som leverer informasjons- og modelle-ringsløsninger for bygg, anlegg og eiendom. Løsninger som binder bestillere, utførende og brukere av bygg sammen. Noe som gjør at selskapet er avhengige av et åpent og skapende forhold til alle fag og aktører. Halvorsen er av den oppfatning at BIM Verdi bidrar med nettopp dette.
– BIM Verdi gjør godt fotarbeid, arbeider effektivt og praktisk for å skape markedsrettede pilotprosjekter, møteplasser og produktivt samspill mellom IT-løsninger og byggenæringen som krevende kunder. Jeg anbefaler BIM Verdi for alle som vil møte fremtiden gjennom å «digitalisere sammen»,
Løfte i flokk
Avtroppende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste som også er avtroppende leder av styringsgruppa i BIM Verdi syns nettverkets metode ikke bare synliggjør den digitale verdikjeden, dens mange hull og hver enkelt aktørs plass, men også hvordan hullene lar seg lappe til det beste for alle.
– Gjennom samarbeidet i nettverket syns jeg vi har fått initiert god innovasjon og produktutvikling på mange felt. BIM Verdi har lyktes svært godt med å trekke fram og gjennomføre viktige piloter. Piloter som hver på sin måte synliggjør nytten av den pågående digitaliseringen på tvers av verdikjeden. Det pågående samspillet i nettverket viser at det er en økende vilje til å «digitalisere sammen» og at mange aktører i næringen nå løfter i flokk. Pilotene er jo på mange måter en type mikrotjenester eller applikasjoner om du vil, som kan brukes på nytt i kommende innovasjoner og sammenhenger. På tvers av verdikjeden. Gjenbruk av gode er-
faringer gir progresjon og framdrift som hele næringen kan bygge videre på, avslutter Gavelstad.

Flere nyheter

Bærekraftpanel med panteordning

Vyrk lanserer et nytt produkt med mål om å være den mest bærekraftige løsningen på markedet. Med inspirasjon fra det tidligere meget populære Trysil-panelet, lanseres

LES MER

På tide å utvikle og bygge opp kundebasen?

Bygg Reis Deg messen har alltid vært den møteplassen i byggenæringen hvor man treffer flest fagpersoner og bygg interesserte forbrukere som er på utkikk etter de siste produktnyheter. Slik er det fortsatt og vil du være med som utstiller er det på tide å bestille plass.

LES MER

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.