Glassprisen 2021

Besøkssenter tildelt «Glassprisen 2021»

Tidsskriftet Glass & Fasade og Glass og Fasadeforeningen har tildelt «Glassprisen 2021» til Carl Viggo Hølmebakk AS for prosjektet Nybygg Sigrid Undset besøkssenter.

– Vi er stolte og glade for denne gjeve prisen. Spesielt sett i lys av hvilke arkitekter som har mottatt prisen tidligere. Glasset egenskaper gjøre materialet spennende å jobbe med. For enkelte er kanskje glass bare noe som kan knuse, men transparensen og refleksjonene er med på å gjøre glass til et veldig rikt og spennende medium for en arkitekt, sa Carl-Viggo Hølmebakk etter prisutdelingen.

Han legger til at de har satt pris på samarbeidet i prosjektet, med fasadeentreprenøren Profilteam.

– Bruken av materialet i «Nybygg Sigrid Undset besøkssenter»er både kunstferdig og rasjonell, elegant og lesbar, mangfoldig og overraskende. Glasset er mesterlig detaljert i den nye addisjonen til besøkssenteret som stod ferdig i 2019. Innglassingen av uteområdet er gjort på en slik måte at omgivelsene fortsatt føles tett på. Samtidig, sett fra utsiden, brytes speilingen av naturen opp i fasetter med den foldete fasaden som består av mange vertikale glasspaneler. Sånn sett kan den nye fasaden leses som en gardin av glass som omsvøper det tidligere uteområdet, sa juryleder Christine Petersen

Glassprisen 2021:

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk. Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS
De øvrige nominerte:
Tomannsbolig Goksøyr/Walderhaug – Engen/Lohne
 • Sted: Oslo
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2017-20
 • Prosjekttype: Tomannsbolig
 • Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter mnal as
Nye Rørvik kirke
 • Byggeår/ferdigstillelse: 2020
 • Sted: Rørvik, Trøndelag
 • Type bygg: Nybygg kirke
 • Arkitekt og landskapsarkitekt: Pir2 AS
Ticon-bygget
 • Sted: Drammen
 • Ferdigstillelse: 2020
 • Prosjekttype: Næringsbygg
 • Arkitekt: Halvorsen & Reine
Juryen
 • 1. amanuensis Christine Petersen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Arkitekt Jonas Gunerius Larsen
 • Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen
 • Hans Olav Meen Nilssen, prosjektleder fasade og solskjerming i Glass og Fasadeforeningen
 • Harald Aas, redaktør Glass & Fasade
Spørsmål rettes til: Harald Aase Redaktør/kommunikasjonsrådgiver

Glass og Fasadeforeningen Direkte: + 47 950 84 298 [email protected]

Foto og kreditering Forsidebilde:
Arkitekt Jonas Gunerius Larsen (fra venstre), Christine Petersen ved Arkitekthøgskolen, Glassprisen-vinnere Halvard Amble og Carl-Viggo Hølmebakk fra arkitektkontoret Carl-Viggo Hølmebakk AS og jurymedlem/redaktør Harald Aase i Glass & Fasade. Foto: Sindre Sverdrup Strand/Byggeindustrien.