Anjali Bhatnagar Er Ceo I Tørn

Banebrytende tilnærming til overskuddsvarer i byggebransjen

TØRN er en nystartet markedsplass med en revolusjonerende tilnærming til å løse et viktig problem i bransjen. Tørn har utviklet en tjeneste som ikke bare hjelper selgerne av overskuddsvarer med å kvitte seg med sine produkter, men også fremmer bærekraftig praksis og økonomisk lønnsomhet i byggebransjen.

Tradisjonelt sett har det vært vanskelig for byggevarehandelen å finne en effektiv måte å håndtere overskuddsvarer på. Tørn har derfor fokusert på å utvikle en tjeneste som best mulig løser dette problemet for forhandlerne av overskuddsvarer. Ved å tilby en sømløs salgsprosess gjennom bruk av teknologi, data, markedsføring og samarbeid med flere partnere, klarer Tørn å selge hele 50% av de overskuddsvarene de får innenfor bare én måned. Dette er en betydelig forbedring sammenlignet med tidligere praksis der overskuddsvarer kunne ligge og støve ned i byggevarehus i årevis.

91565553_152391806099904_1194213908601110528_n
Anjali Bhatnagar er CEO i Tørn

TØRN er en markedsplass som selger varer byggevarehandelen ikke får solgt og tidligere har kastet, grunnlagt av Anjali Bhatnagar som i dag er CEO i Tørn.  På Tørn selges 50 % av disse overskuddsvarene i løpet av en måned.

  • Det grønne skiftet vil komme fra innovative løsninger som tilbyr brukerne en iboende verdi utover det å være miljømessig bærekraftig. Vi er stolte av å bli anerkjent for vårt arbeid med å etablere overskuddsvarer som et bærekraftig og lønnsomt alternativ innenfor byggevarehandelen, sier Anjali Bhatnagar, gründer og CEO av Tørn.

En av nøkkelfaktorene for suksessen til Tørn har vært godt samarbeid med nøkkelaktører i bransjen. Byggenæringen har tradisjonelt vært konservativ og preget av konkurranse, men for å løse store utfordringer som bransjen står overfor, er det behov for nye perspektiver og økt samarbeid.

  • Tørn har kommet inn som en «outsider» med ønske om å tilføre bransjen et nytt perspektiv. For å få til dette har vi vært opptatt av en samarbeidsorientert tilnærming. Denne tilnærmingen har blitt anerkjent av juryen som har nominert Tørn til innovasjonsprisen og det setter vi pris på, sier Anjali Bhatnagar.

Tørn ønsker å være en del av løsningen på utfordringene i byggebransjen heller enn å disrupte den. Ved å finne kjøpere til overskuddsvarer som ellers ville blitt kastet, bidrar selskapet til å utnytte verdifulle ressurser og redusere avfallsmengden. Samtidig får kjøperne muligheten til å finne nye, ubrukte byggevarer til sterkt reduserte priser.

Med sin banebrytende tilnærming til håndtering av overskuddsvarer har Tørn satt en ny standard i byggebransjen. De har vist at det er mulig å skape en forretningsmessig og miljømessig verdi samtidig.

Vi gratulerer TØRN med nominasjon til Byggenæringens Innovasjonspris 2023.