Av Ombruk

AV Ombruk: Det digitale verktøyet som gjør det enklere bruke materialer på nytt

Asplan Viaks nye databaseløsning vil hjelpe byggebransjen med å redusere  bruken av engangs byggematerialer og bidra til en mer sirkulær og økonomi.

Det nye systemet gir byggeiere muligheter til å registrere materialene som finnes i eksisterende bygg, slik at de er tilgjengelige for ombruk i rehabiliteringer og nye prosjekter.

En egen app gjør det enkelt for byggherrer å legge inn oversikter over tilgjengelige materialer for ombruk.

Fleksibel løsning for forskjellige markedsplasser og bransjer

AV Ombruks GIS-baserte database kan kobles opp mot flere forskjellige markedsplasser, etter hvert som disse blir tilgjengelige.

– Ett hinder i ombruk er at det tar lang tid å finne tilgjengelige materialer. AV Ombruk gjør denne jobben enklere og raskere ved å vise hvor materialet er i ett geografisk område. Løsningen kan enkelt bli tilpasset til andre bruksområder som for eksempel landskap og infrastruktur, sier Karen Skaali i Asplan Viak.

Foreløpig er løsningen brukt internt i Asplan Viak. Planen er å lansere den for andre i industrien i løpet av 2021.

Systemet registrerer grunnleggende data om ulike bygningsdeler som materialtype, mal, volum osv. Brukerne kan også legge til bilder og annen nødvendig og tilgjengelig dokumentasjon.

Alle byggevarer merkes med sin geografiske plassering, som en del av et bygg eller på mellomlagring. Byggevarene kan registreres når som helst i byggets livssyklus.

 Løsningen tar vare på dataene og gjør disse tilgjengelig når byggherre ønsker å ombruke byggevarene ved rehabilitering / riving, eller gjøre dem tilgjengelig for andre.

Enklere hverdag for rådgivere, byggherrer og arkitekter

Karen Skaali i Asplan Viak sier AV Ombruk gir en rekke fordeler for blant annet rådgivere, byggherrer og arkitekter.

– Få byggeiere har i dag oversikt over hvilke byggevarer som kan ombrukes i byggene de eier, og det er vanskelig for prosjekterende å finne egnede brukte byggevarer, særlig med en tidshorisont som gjør det mulig å inkludere dem i prosjekteringsunderlaget.

– Med AV Ombruk får rådgivere en enklere oppgave når de jobber med ombrukskartlegging og dokumentering. Om byggherrer ønsker å liste byggedelene offentlig på siden så vil det være mulig å se tilgjengelig materiale i ett geografisk område. Arkitekter som ønsker å lage design med ombrukt byggemateriale,  kan se tilgjengelige deler i databasen.

– Denne databaseløsningen vil hjelpe Norges byggesektor i overgangen til en mer sirkulær økonomi, sier hun.

Karen Skaali skal presentere kandidaten AV Ombruk