Asak FLYT gir landskapsarkitekter, entreprenører og byggherrer mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann. (Foto: Asak Miljøstein).

Asak FLYT: Nyskapende Dreneringsløsning Nominert til Byggenæringens Innovasjonspris

Asak Miljøstein introduserer, i samarbeid med Snøhetta, en revolusjonerende løsning på utfordringene knyttet til overvannshåndtering i urbane områder. Produktet heter Asak FLYT og er et drenerende dekke bestående av tre sekskantede heller, designet for å infiltrere og håndtere overvann på en effektiv og estetisk tiltalende måte. Denne nyskapende løsningen har nå blitt nominert til Byggenæringens Innovasjonspris.

Klimaendringer, styrtregn og urbanisering resulterer i mer overvann. Dagens eksisterende overvannssystem er ikke tilstrekkelig rustet for denne utviklingen, og det fører til oversvømmelser og store materielle skader. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet koster overvannet samfunnet mellom 3,3 og 5,8 milliarder norske kroner årlig.

Asak FLYT er designet for å møte disse utfordringene og består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon. De tre hellene utgjør et konsept som gir ulik grad av drenering, avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonen av disse.

ASAK Flyt mønster illustrasjon
De tre hellene fra Asak Flyt gir ulik grad av drenering, avhengig av hvordan man setter dem sammen (foto: Asak Miljøstein).

Produktet er utviklet i samarbeid med SINTEF og et forskningsprosjekt på Sveberg utenfor Trondheim, hvor man over en periode på fire år testet ulike permeable dekker. Resultatene fra dette arbeidet førte til at Asak Miljøstein startet et produktutviklingsprosjekt med Snøhetta i 2020.

“Å få en forespørsel fra en norsk industribedrift med over 100 års erfaring og som opererer i en bransje med liten grad av nytenkning, passer oss godt. Ved å kombinere en strategisk tilnærming til design med de erfaringene og ressursene vi har i Snøhetta globalt, designet vi et produkt  som ikke bare har fanget internasjonal oppmerksomhet, men som også møter et avgjørende samfunnsbehov,” forteller Marius Myking, Director of Product Design i Snøhetta.

Med Asak FLYT har landskapsarkitekter, entreprenører og byggherrer mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann.

Drenerende, eller permeable dekker på fagspråket, er dessuten en del av den blå/grønne verktøykassen og gir utbyggerne viktige BREEAM-poeng som igjen bidrar til et bedre miljøregnskap.

Asak FLYT gir landskapsarkitekter, entreprenører og byggherrer mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann. (Foto: Asak Miljøstein).
Asak FLYT gir landskapsarkitekter, entreprenører og byggherrer mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann. (Foto: Asak Miljøstein).

“Resultatet ble ikke bare en stein, men et fleksibelt og dekorativt konsept, bestående av tre hexagon-formede heller, som kan håndtere store mengder overvann samtidig som det gir et estetisk pent utegulv hvor folk kan ferdes uhindret på overflaten,” forteller Ellen H. Schumann, markeds- og prosjektansvarlig i Asak Miljøstein.

Nominasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris viser at Asak FLYT ikke bare er en løsning på et problem, men også en innovasjon som kan forme fremtiden for byggebransjen.

“Å være nominert til en slik pris er en stor anerkjennelse for Asak FLYT. Dette viser betydningen av produktet vårt i byggebransjen, og hvordan det bidrar til å håndtere en av de mest presserende utfordringene i vår tid: effektiv håndtering av overvann,”  avslutter Schumann.