Beast Supply

Åpner «motorvei» basert på åpne standarder

Vi i Bygg Reis Deg har som mål å etablere et «kunnskapshus» under neste års Bygg Reis Deg-arrangement, som finner sted fra 15. til 18. oktober. Dette «huset» skal være et sentrum for oppdatering av kunnskap for alle ansatte i byggenæringen. Vi planlegger å fylle huset med ny og oppdatert informasjon fra over 400 utstillere samt en rekke andre prosjekter og organisasjoner. I den forbindelse har vi tatt kontakt med Andrè Mamelund og Ole Gunnar Honningsøy, som leder Byggstand-prosjektet. Vi er interessert i å støtte dette prosjektet og dele deres kunnskap med et bredere publikum gjennom Bygg Reis Deg.

Digitalisering og standardisering er avgjørende for suksess i dagens byggenæring. Byggstand representerer en felles plattform for digitaliseringsprosjekter i byggenæringen. Resultatene av disse prosjektene publiseres på byggstand.no og er tilgjengelige for alle. Innholdet kan omfatte alle aspekter av vareflytens logistikk, fra produsent til sluttbruker. Prosjektene som gjennomføres på Byggstand koordineres med andre standardiseringsorganer tilknyttet byggenæringen. Lær mer om hvordan du kan dra nytte av denne kunnskapen på Byggstands nettside her: Byggstand sin nettside

Byggeier som premissleverandør

I våre samtaler med Andrè og Ole Gunnar understreker de at byggeieren er den sentrale aktøren for å oppnå en bedre vareflyt, forbedret dokumentasjon og grønnere bygg. Ved å implementere Byggstands metode vil man oppnå «mer bygg for pengene». Dette skyldes at byggeieren må sikre at alle involverte aktører forstår sin rolle og er villige til å tilpasse seg åpne standarder. Byggeiere som velger arkitekter, rådgivere og entreprenører som forstår viktigheten av å bruke produsenter, handelspartnere og underleverandører som opererer i samsvar med åpne dokumenterte standarder, vil være vinnere i et marked som stiller stadig strengere krav til dokumentasjon. Det er avgjørende at byggeprosjektene fylles med komponenter som er tilstrekkelig og nøyaktig beskrevet på et format som er tilgjengelig for alle, for å unngå avvik og unødvendig arbeid.

Utfordringer og løsninger

Vi spør hva målet med Byggstand-prosjektet er. Svaret er å rydde opp i hindringer på veien mot en optimal vareflyt, der byggeiere og entreprenører enkelt kan lage rapporter om materialbruk og gjennomføring av byggeprosjekter. Ved å få en strømlinjeformet vareflyt blir det enklere å utarbeide klimaregnskap og annen nødvendig dokumentasjon for sertifisering av bygg. Men det er utfordringer, særlig knyttet til organisasjoner der arbeidsmetoder og bruk av åpne standarder ikke er forankret. Kommunikasjon og lederskap er avgjørende for å overvinne denne motstanden. For å nå klimamålene må alle bidra, og ledere må gå foran og legge til rette for en digital transformasjon i sine bedrifter.

Klimaregnskap med pålitelig informasjon

Med økende krav til klimaregnskap må kvaliteten på disse regnskapene sikres. I dag bruker mange subjektive metoder for å utarbeide klimaregnskap, noe som resulterer i manglende sammenlignbarhet og pålitelighet. Standardisering av produktinformasjon er derfor avgjørende. Byggstand-prosjektet vil gjøre det enklere for entreprenører å levere pålitelige klimaregnskap, noe som vil bidra til bedre finansiering og økt attraktivitet for byggene både i salgs- og utleiemarkedet.

Målrettet innsats for økt digitalisering

Gjennom vårt samarbeid med Byggstand ønsker vi å legge til rette for aktiviteter som fremmer raskere implementering og kunnskap om Byggstand-metoden. Dette prosjektet involverer aktører fra hele byggenæringen, og alle har behov for å forstå hvordan Byggstand-metoden kan bidra til å øke verdien av byggeprosjekter. Vi håper å bruke Bygg Reis Deg-arrangementet til å akselerere endringsprosesser slik at flest mulig besøkende er bedre rustet for fremtiden etter å ha deltatt i vårt kunnskapshus på Lillestrøm fra 15. til 18. oktober 2025.

Veien videre

Byggstand har allerede demonstrert suksess gjennom flere prosjekter, inkludert «BEAst-supply», som ble nominert til Byggenæringens innovasjonspris i 2023, og det nylig ferdigstilte prosjektet «Sporbarhet og produktmerking». Disse prosjektene bekrefter at Byggstands arbeidsmetode bidrar til raskere og bedre arbeidsflyt. Du kan lese mer om dette her: Prosjekter