Tor Inge Hjemdal Foto Sverre Jarild Scaled

9 kandidater er klare til å kjempe om Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Byggenæringens Innovasjonspris 2021 har 10 års jubileum i år og aldri har interessen vært større. Det har medført at juryen hadde en ekstra stor utfordring da de skulle gjennomgå alle kandidatene og vurdere seg frem til de kandidatene som skulle få gå videre i årets konkurranse.

Byggenæringens Innovasjonspris deles ut til et firma, organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning. I år har juryen lagt ekstra vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi.

Det er, Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal som har fått oppgaven som juryleder og har ansvaret for at alle kandidatene blir vurdert opp imot de gjeldende kriteriene og årets fokusområder.

Første runde har gitt juryen en god oversikt over hva som rører seg av innovasjon i næringa – og det er en fremoverlent og innovativ næring sier Tor Inge Hjemdal. Det har vært en real utfordring å plukke ut kandidatene til neste runde. Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid.

Juryen skulle i utgangspunktet evaluere seg frem til 8 kandidater, men antall kandidater og kvaliteten på disse gjorde det ekstra vanskelig å velge ut de som skulle få presentere seg for juryen og deretter legge frem sitt kandidatur under Byggenæringens Innovasjonskonferanse i forbindelse med Bygg Reis Deg, fredag 22.oktober 2021.

Da juryen spurte om det var praktisk mulig å ta med 9 kandidater i årets konkurranse brukte vi ikke lang tid på å legge til rette for dette sier administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar Glavin Nybø.

Målet til Bygg Reis Deg er å utvikle en messe- og kunnskapsarena som alle aktører i byggenæringen synes er nyttig å besøke.

Vårt mål er å bidra til økt kunnskapsdeling for å styrke konkurransekraften til norsk byggenæring og det er akkurat det denne konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris handler om. Vi skal utvikle en kunnskapsarena for byggenæringen hvor mest mulig nyttig informasjon blir spredd til flest mulig. Det kan godt hende at vi ønsker å presentere flere av kandidatene under årets messe 20-23 oktober avslutter Nybø.

Følgende kandidater blir invitert til å presentere seg for juryen 22.september og får presentere seg for publikum under Byggenæringens Innovasjonskonferanse fredag 22.oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm. Listet opp i tilfeldig rekkefølge:

  • Asplan Viak med kandidaten «AV Ombruk»
  • Drammen Kommune ved Drammen Eiendom KF med kandidaten «Bygningskompleks som produserer sommervarme for vinterbruk. (Geotermos)»
  • 7Analytics med kandidaten «Flomkuben»
  • Gilje Tre AS med kandidaten «Flyt 2021»
  • Entra ASA med kandidaten «Kristian Augustgt 13»
  • Rambøll Norge AS med kandidaten «Rehub»
  • Vartdal Plastindustri AS med kandidaten «Vartdal Ringmur Loop»
  • AS Rockwool med kandidaten «Verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinull»
  • Termowood AS / MADE as med kandidaten TewoFlex

Juryen i årets konkurranse består av:

Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal. Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland. Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen. Bærekraftrådgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner. Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Les mer om Byggenæringens Innovasjonspris her: https://www.byggreisdeg.no/byggenaeringens-innovasjonspris/

Tidligere vinnere:

2011 Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.

2013 Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.

2015 Veidekke vant med sitt eget konsept, «Involverende planlegging», basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring.

2017 Heat Work har med produktserien CliWi utviklet en unik kompetanse innen sitt fagfelt og har muligheter for bred anvendelse i flere bruksområder. De representerer mangfoldet i norsk byggenæring og fremstår som en god representant for norsk kvalitet og design. Vinnerens produkt bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass med betydelig økonomiske og miljømessige gevinster.

2019 Spacemaker bidrar til å forbedre beslutningsgrunnlaget for arkitekter i tidlig fase og maksimalisere mulighetene, innsikten og redusere risiko for utbygger.
Juryen er dypt imponert og fascinert av selskapets utvikling og dokumenterbare gevinster for kundene spesielt og samfunnet generelt