Folkeliv på Bygg Reis Deg 2023

62% av arealet er solgt.

Vi i Bygg Reis Deg jobber hver dag med å forbedre hele byggenæringens møteplass. Det innebærer utvikling av konseptet og salg av stands. Ved inngangen til juli er det hyggelig å registrere at vi har mottatt bestillinger fra 140 utstillere som dekker over 62% av utstillingsarealet fra 2023. Dette er utstillere som ønsker å kapre markedsandeler og lansere sine produkter og tjenester for fremtiden. Neste Bygg Reis Deg messe arrangeres 15-18 oktober i 2025.

Bygg Reis Deg er din viktigste markedsføringsaktivitet i 2025

Fra Bygg Reis Deg sine analyser ser vi at 82% av de besøkende hadde et godt eller svært godt inntrykk av messen i 2023. Det bekrefter at dette er en attraktiv møteplass for de som ønsker å oppdatere seg på de siste nyheter. 85% av de besøkende er sikre på at de vil komme tilbake i 2025. Når det gjelder tilbakemelding fra utstillerne melder 90% at de fikk kontakt med sine viktigste målgrupper og 80% har hatt kontakt med potensielle kunder som kan føre til salg etter messen. 84% av utstillerne oppgir at de totalt sett er fornøyd med årets messe.

Oppsummert kan vi si at både besøkende og utstillere bekrefter at Bygg Reis Deg opprettholder sin posisjon som en attraktiv møteplass for ansatte i byggenæringen. Legger vi til at 85% av utstillerne vil anbefale andre å delta på Bygg Reis Deg underbygger det at vi allerede har mottatt bestilling fra over 120 utstillere.

Er du interessert i å være med som utstiller er det bare å ta kontakt via vår påmeldingsmodul eller direkte på [email protected]