Folkeliv på Bygg Reis Deg 2023

Over 80 utstillere har bestilt stand til 2025 messen

Vi i Bygg Reis Deg må alltid løfte blikket mot neste store messe som skal arrangeres høsten 2025. Nå er vi godt igang med salget av stands og klare til å hjelpe de som vil sikre seg en god plassering på utstillingen i 15-18 oktober i 2025.

Når den tid kommer håper vi på at Prognosesenteret AS sine analyser fra november ifjor slår til. De melder at i 2025 vil vi få et kraftig løft i produksjonsverdien i nybygg og anlegg i tillegg til at verdien av ROT arbeidene, drift og vedlikehold av anlegg også vil ta seg opp. La oss håpe deres prognoser slår til. Ser vi på markedstrender og økonomiske analyser for 2025 håper og tror vi at vi i Bygg Reis Deg kan bidra til «Opptur 2025» for våre utstillere og hele byggenæringen.

Bygg Reis Deg er fortsatt en attraktiv møteplass

Fra fjorårets messe ser vi at at 82% av de besøkende hadde et godt eller svært godt inntrykk av den messen våre utstillere var med å presentere. Det bekrefter at dette er en attraktiv møteplass for de som ønsker å oppdatere seg på de siste nyheter. 85% av de besøkende er sikre på at de vil komme tilbake i 2025. Når det gjelder tilbakemelding fra utstillerne melder de at 90% fikk kontakt med sine viktigste målgrupper og 80% har hatt kontakt med potensielle kunder som kan føre til salg etter messen. 84% av utstillerne oppgir at de totalt sett er fornøyd med årets messe.

Oppsummert kan vi si at både besøkende og utstillere bekrefter at Bygg Reis Deg opprettholder sin posisjon som en attraktiv møteplass for ansatte i byggenæringen. Legger vi til at 85% av utstillerne vil anbefale andre å delta på Bygg Reis Deg underbygger det at vi allerede har mottatt bestilling fra over 80 utstillere.

Er du interessert i å være med som utstiller er det bare å ta kontakt via vår påmeldingsmodul eller direkte på [email protected]