Byggenæringens Innovasjonspris

40 kandidater kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2023

Byggenæringens Innovasjonspris ble etablert i 2011 og skal i år deles ut for 7. gang, I årets konkurranse er det 40 kandidater som representerer et mangfold som har det til felles at de  har gjort en innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring.

Nedenfor følger deltagerens egen korte beskrivelse av de respektive løsningene som juryen nå skal vurdere. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning. Juryen møtes nå i juni for å kartlegge hvilke 8 kandidater som går videre i konkurransen. Deretter får de 8 kandidatene presentert seg for juryen i september og for alle deltagere på innovasjons konferansen 20.oktober på Nova Spektrum under Bygg Reis Deg messen.  

Kandidat nr 1: «i2open» fra Hygotech AS

Beskrivelse av løsningen

Døråpneren «i2open» er en selektiv døråpner som GARANTERT er berøringsfri for brukeren. i2open monteres i tak/himling/høyt på vegg, utenfor brukerens fysiske rekkevidde. i2open sender en lav- energi laserstråle mot gulvet (noen få centimeter i diameter). Betjeningssonen konfigureres på ønsket del av laserstrålen, typisk mellom 5-100 cm over gulvet, alternativt 190cm og oppover fra gulvet. Man kan dermed konfigurere virtuelle døråpner «i luften» eller på gulvet. i2open opereres ved f.eks. å sette en fot i treffpunktet for laserstrålen, trille rullestol gjennom betjeningssonen, trille sykehusseng gjennom betjeningssonen.

Les mer her: http://hygotech.com/#/

Kandidat nr 2: «Sparkel» fra Sparkel

Beskrivelse av løsningen

Sparkel ekstraherer innsikt/informasjon fra et tegningsunderlag og lar store entreprenører bruke dette som beslutningsunderlag for å bygge best mulig.

Det er bevist at byggeprosessen blir kortere, mer oversiktlig og mer miljøvennlig dersom entreprenøren har gode data- og tegningsunderlag. Problemet er at det har vært for dyrt eller tidkrevende for entreprenører å få tak i dette gode underlaget, og de tyr derfor i dag enten til å bruke et svakt underlag og løse ting på sparket, betale mange timer for rådgivere som oppretter gode BIM-modeller (som sjeldent blir slik entreprenøren trenger de uansett) eller ta på seg et enormt ansvar ved å omprosjektere hele prosjektet selv med egne ressurser.

Sparkel angriper dette problemet direkte ved å generere gode data- og tegningsunderlag direkte fra det tegningsunderlaget man har. Dette gjør at entreprenøren kan bygge bedre, raskere og mer miljøvennlig, samtidig som arkitekter og rådgivere kan fokusere på å lage gode løsninger – og ikke bruke mye tid på manuelt punche inn data.

Slik løsningen fungerer i dag er at man som entreprenør laster opp BIM-modeller den har fått fra oppdragsgiver, arkitekter og rådgivere – og Sparkel vil analysere disse og presentere innsikt på en enkel og forståelig måte. Dette fungerer selv om BIM-modellen ikke er modellert på en spesifikk måte. Informasjonen man ekstraherer kan dermed brukes til kostnadskalkyle, miljøberegninger, bestillinger og mengdekontroller.

Siden Sparkel er skybasert vil man også kunne samhandle direkte både internt og eksternt, og man vil enkelt kunne dele innsikt om prosjektet med hverandre.

Les mer her: https://sparkel.io/

Kandidat nr 3: «RørosHetta Sense» fra Røros Metall AS

Beskrivelse av løsningen

RørosHetta har utviklet og integrert 11 unike sensorer i mange av deres kjøkkenhetter som standard. Disse sensorene måler kontinuerlig inneklimaet og sammenligner dette med WHO´s anbefalinger for et sunt inneklima. Er inneklimaet under anbefalt nivå, vil du få varsel på e-post/app og kjøkkenhetten starter automatisk og ventilerte hjemmet. 40% av befolkningen bruker ikke kjøkkenhetten korrekt, som forrigler boligens inneklima. Med sensorene vil ventilasjonen automatisk starte og regulere seg 100% automatisk ut i fra behovet og matosen når du lager mat. Den viktigste etter-ventilasjonen er også ivaretatt og ventilatoren skrur seg av når luftkvaliteten har returnert til WHO´s anbefalte nivåer.

Les mer her: https://roroshetta.no/

Kandidat nr 4: «CoreCelium AS»

Beskrivelse av løsningen

Vi er et nyetablert oppstartselskap med formål om å tilby bærekraftige løsninger til bygge bransjen. Vi ønsker å stå for produksjon, distribusjon og rådgivning av energi- og miljøvennlig byggematerialer. Ved å produsere biomasse med konkurrerende termisk og akustisk egenskaper skal vår løsning være en substitutt for syntetiske og miljøkrevende materialer i bygninger. Med vår løsning tilbyr vi skreddersydde løsninger innen energieffektivisering av bygninger og rådgivning på ressursbruk som skal påvirke bygg, anlegg og eiendomssektorens klimafotavtrykk.

Les mer her: https://corecelium.com/

Kandidat nr 5:»Northern Light® Pro» fra Ventitech

Beskrivelse av løsningen

Northern Light® er en takvifte bygget for luftdesinfeksjon. Det er det mest effektive systemet for desinfisering og distribusjon av ren luft*.

Produktlinjen består av patenterte HVLS-vifter med integrert UVC-lys i bladene. Luften i et rom sirkuleres sakte og stille. På denne måten passerer enorme luftmengder over de integrerte UV-lampene på oversiden av vingene. På denne måten blir luften effektivt og kontinuerlig desinfisert ettersom skadelige luftbårne patogener elimineres når de utsettes for UVC-lyset.

Les mer her: https://www.ventitech.no/

Kandidat nr 6: «Sature Konsept» fra Bergene Holm

Beskrivelse av løsningen

Sature er et tremodifiseringsmiddel til bruk for å forbedre egenskapene til trevirke. Middelet inneholder ingen miljøgifter eller tungmetaller. Videre er ingen av ingrediensene klassifisert i CLP- forskriften, eller befinner seg på REACH kandidatsliste. Sature- middelet er dermatologisk testet og gir ingen allergireaksjoner. Saturemiddelet baserer seg på silikat, som i all hovedsak består av silisium, oksygen og vann. Denne patenterte blandingen påvirker ikke liv, luft, jord eller vann.

Sature middelet skal brukes til å ved hjelp av en standard fullcelle trykkimpregnerings-prosess , forbedre egenskapene på kledningsbord, terrassebord konstruksjonsvirke og takbord. I denne prosessen modifiserer vi trevirket ved at vi trykker silikatvæsken helt inn til kjerneved. Væsken fyller ytevedens porer i at det skjer en form for forstening. Felles for all form for modifisering er at dette skjer uten bruk av miljø- farlige kjemikalier eller tungmetaller. Videre forbedres egenskapene til tre ved at man reduserer fuktopptak og øker dimensjonsstabilitet og styrke.

Les mer her: https://www.bergeneholm.no/

Kandidat nr 7: «Asak FLYT» fra Asak Miljøstein

Beskrivelse av løsningen

Asak FLYT designet av Snøhetta, er et permeabelt dekke som består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon. De tre hellene utgjør et konsept som gir ulik grad av permeabilitet, avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonen av disse. Det er faktisk mellomrommet mellom hellene som gjør systemet funksjonelt, hvordan hellene møtes og hvordan de fungerer sammen.

Asak FLYT gjør det mulig å lage et dekke med et visuelt spennende uttrykk som samtidig ivaretar funksjonaliteten. Konseptet gir en permeabilitet fra 10% – 28%. Dette gir landskapsarkitekter mulighet for å designe kreative uterom og samtidig ivareta det lokale behovet for drenering.

Et eksempel kan være å lage gangarealene med stein A, som gir et tilnærmet tett dekke, for så å utvide randsonene med helle B og C, som åpner opp og sørger for at mer overvann infiltreres raskere.

Les mer her: https://www.asak.no/

Kandidat nr 8: «DeWalt Powerstack 5.0 Ah batteri (DCBP518)» fra Stanley Black & Decker Norway AS

Beskrivelse av løsningen

Med verdens første 18V XR POWERSTACK™ 5.0 batteri, introduserer vi THE NEXT DIMENSION IN POWER™.

Batteriet gir 50 % mer kraft*, frigjør raskere brukshastighet og øker ytelsen med minst 50 %. Få flere jobber gjort, sammenlignet med våre øvrige batterier. Vårt nye batteri er kompatibel med alle 18V verktøy du allerede har i din verktøykasse, og gir dobbelt så lang levetid sammenlignet med f.eks DCB184-batteriet.

Les mer her: https://www.dewalt.no/

Kandidat nr 9:  «Woodlock» fra WoodLink AS

Beskrivelse av løsningen

Woodlink sitt eget design og patentsøkt løsning for skjult montering av spiler gir en sømløs og enkel løsning for montering av spiler i tak og på vegg.

Løsningen er designet og produsert i Norge, og med vårt brede utvalg av tresorter setter kun fantasien grenser.

Løsningen kan enkelt demonteres slik at produktet kan brukes igjen, både spiler og klips.

Reduserer svinn med opptil 10% da spilene skjøtes enkelt med skjøteklips. Dette reduserer også arbeidet, spesielt i større himlinger.

Woodlock spileklips gir også innsparing i arbeid da avstand mellom spiler er konstant og spiler enkelt skjøtes med skjøteklips og trenger ikke kappes.

Les mer her: https://woodlink.no/

Kandidat nr 10 «Respo Sirkulærterrazzo» fra Ellingard Naturstein as

Beskrivelse av løsningen

Behovet for bærekraftige løsninger har meldt seg og er økende i vårt samarbeid med arkitekter og kunder. På eget initiativ har vi derfor utviklet en bærekraftig løsning hvor vi gjenbruker avfall ifra byggeplasser som tilslag i terrazzostøp og betong, uten å frakte materialene ut av byggeplassen. I noen tilfeller lokalt kan vi tilby å knuse det hos oss og lagre materialene frem til produksjon av ny terrazzo.

Les mer her: https://www.ellingardnaturstein.no/

Kandidat nr 11 «One Click LCA – Carbon Designer 2D/3D» fra One Click LCA

Beskrivelse av løsningen

Klimagassvurderinger er en viktig del av dagens byggeprosjekter, og jo tidligere de utføres, jo større er karbon- og kostnadsbesparelsene. Carbon Designer 3D er utviklet for å beregne og redusere utslipp allerede i orienterings- og strategifasen. Carbon Designer 3D gjør det mulig å visualisere klimapåvirkningen av byggeprosjekter før prosjektering begynner, slik at brukerne kan optimalisere karbonavtrykket til byggeprosjekter og arbeide med klimavennlig design og bruk av lavkarbonprodukter – fra de tidligste planleggingsfasene.

Carbon Designer 3D kan kjapt beregne en bygnings klimaregnskap basert på bare noen få parametre som bygningstype, bruttoareal og antall etasjer. Resten kan enten tilpasses av brukerne selv, eller de kan bruke standardverdier. Carbon Designer genererer et minstemål av materialer som kan omregnes til klimapåvirkning. Det er også mulig å sammenlikne klimapåvirkningen av ulike design alternativer og identifisere «hotspots» for reduksjonsmuligheter. Det er enklere å ta riktig beslutninger i kritiske tidligfaser av prosjekter, når muligheten for å redusere påvirkningen er størst.

Verktøyet har et avansert 3D-interface som lar brukerne lage scenarier for ulike strukturelle profiler, justere mengder og materialer i real time. Brukerne kan velge materialer, fra – verdens største material database for bærekraftig utbygging, som omfatter både miljødeklarasjoner (EPD-er) og generiske data.

Les mer her: https://www.oneclicklca.com/

Kandidat nr 12 BEAst Supply 4.0 fra Byggstand

Beskrivelse av løsningen

Prosjektet er et verdikjedeprosjekt der aktørene for første gang samarbeider om etablering, bruk og forståelse av digitaliserte dataelementer som er nødvendig for å uttrykke byggets miljøinformasjon. Prosjektresultatet vil bli dokumentasjon og kunnskap som kan legges til grunn for videre forretningsutvikling i bransjen. Denne dokumentasjonen og kunnskapen gjøres åpent tilgjengelig på Byggstand.no. Entreprenørene ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon for å dele informasjon om varer og tjenester som kommer inn på prosjektene da dette både er ressursbesparende og øker presisjonen i de data som mottas. Videre har entreprenørene er målsetting om også å kunne fange miljødata gjennom å utnytte mulighetene som finnes i BEAst 4.0 og PEPPOL standarden.

BEAst 4.0 prosjektet i regi av Byggstand bidrar til utvidelse av den digitale motorveien mellom aktørene i verdikjeden. Dette sikrer ytterligere digitalisering av alle handelsmeldinger. I tillegg til de tradisjonelle transaksjons- og leveransedata er det «i tiden» at man i samme, digitaliserte, prosess håndterer miljødata.

Disse prosessene er allerede i bruk mellom flere aktører i verdikjeden. Dette betyr at implementeringen forenkles betraktelig og tempoet i digitaliseringen i bransjen kan økes. Miljødata er i økende grad en forutsetning for valg av produkter, og ikke minst for leveranser av produkter og løsninger, nå og i fremtiden. Disse data kan brukes i hele kundedialogen og igjennom ulike tjenestekonsepter. Prosjektet ivaretar tilpasningen til internasjonale standarder for definisjon av datamodeller og data attributter som f.eks ISO 22057.

Les mer her: https://www.byggstand.no/

Kandidat nr 13 «Modulize Markedsplass» fra Modulize AS

Beskrivelse av løsningen

Modulize Markedsplass er en banebrytende digital plattform som ble lansert i 2022. Dens primære funksjon er å koble ulike aktører i bygge bransjen – entreprenører, arkitekter, produsenter og byggherrer – ved å tilby en sentralisert markedsplass for modulbasert bygging. Modulize Markedsplass har som mål å fremme bærekraftig og effektiv bygging ved å tilrettelegge for enkel tilgang til modulbaserte bygge løsninger. Plattformen fungerer som et e- handelssystem hvor brukerne kan kjøpe og selge moduler, sammen med nødvendige verktøy og tjenester for å designe, konfigurere og montere dem. I tillegg til å være en plattform for handel, har Modulize Markedsplass også et bredt utvalg av ressurser som utdanning, veiledning, og innovasjonsverktøy for å fremme forståelse og bruk av modulbasert bygging.

Les mer her: https://www.modulize.com/

Kandidat nr 14 «Bærekraftpanel» fra Vyrk AS

Beskrivelse av løsningen

Bærekraftpanelet fra Vyrk er et nylansert produkt med mål om å være det mest bærekraftige panelet på markedet med et sirkulært livsløp, kjerne av returtre og som er blant de første panelene i verden som selges med en unik panteordning. Panelets kjerne er av resirkulerte trematerialer med en finért overflate.

Finér kan legges i de fleste treslag, som blant annet eik, bjørk eller valnøtt, og kan overflatebehandles i 5 av våre ulike egenproduserte farger. Panelet kan fås i 3 forskjellige lengder med resirkulert sponkjerne – 2.40m – 2.70m – 3m og bredde på 240mm.

Produktet har også mulighet til å tilfredsstille ulike brannkrav ved å endre kjernen til fermacell eller brannimpregnert spon eller kryssfinér.

Bærekraftpanelet leveres med eget skinnesystem for enkel montering og demontering. Skinnesystemet er av minimum 75% resirkulert aluminium som bidrar til å redusere karbonavtrykket på produktet. Det enkle oppsettet på panelet skal gjøre det enkelt for forbruker å ta opp og ned, og returnere til oss gjennom en egen panteordning ved behov for utskiftning.

Panteordningen gir forbruker mulighet til å levere inn igjen produktet mot pant. Når panelet leveres til en av våre fire pantestasjoner, fordelt på Innlandet, vil pantesummen tilbakeføres til forbruker. I produksjonsavdelingen vil det evalueres om panelet kun trenger å byttes til et annet utseende ved å slipe ned overflaten, refreshes og gi et nytt finért uttrykk, eller om det trenger å kvernes inn igjen til en ny kjerneplate. Gjennom en slik ordning vil vi kunne utnytte ressursene våre lengst mulig, i stedet for å hele tiden hente ut nye ressurser. Dette gir oss mer kvadratmeter vegg ut fra hver kubikkmeter hogd skog. Dette panelet ble lansert på bakgrunn av tankesettet om at de fleste paneler kastes eller brennes etter førstegangsbruk noe vi ønsker å endre.

Les mer her: https://www.vyrk.no/

Kandidat nr 15 «Klimavennlig bilpark» fra Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS

Beskrivelse av løsningen

Vi er en bedrift som utfører rørleggertjenester og andre entrepriser ved rehabiliteringer på private boliger. Vi har alltid vært nytenkende, og startet prosessen med å bytte vår bilpark over til EL biler allerede i 2015. I 2019, var alle våre servicebiler og biler i administrasjonen byttet til utslippsfrie. Vi mener vi er den første mellomstore håndverksbedriften (som vi vet om) som tok dette steget, og var tidlig ute med å møte de kommende forventingene til redusering av klimautslipp fra bygge bransjen. Vi ble møtt med ekstremt mye skepsis fra bygge bransjen som sa dette aldri ville fungere,men idag er vi beviset på at det går an hvis man virkelig vil. Vi var såpass tidlig ute med innkjøp av biler og veggladere, at vi aldri fikk nytte av støtteordningen fra staten som andre kunne få senere. Støtten kunne nemlig ikke gis med tilbakevirkende kraft. Vår bedrift har også alltid vært søkende etter nye produkter, arbeidsmetoder og løsninger som både effektiviserer og skaper spenning for alle som jobber her. For tiden har vi startet med å spesialisere oss på et ganske nytt produkt på markedet som sikrer vannkvalitet ved overvåking og forbygger legionella, samtidig som det er energisparende. Det er mye spennende som er på trappene i VVS bransjen vår. Vi var også tidlig ute med elektronisk registrering av varer, digitale løsninger for håndverkerne ute og 3D tegninger på bad som skal utføres. Jeg mener vi har vært innovative innenfor vår bransje på mange områder, og det hadde vært gøy å få annerkjennelse for det for en gangs skyld:) og ikke bare skepsis.

Nytenking har funket bra for oss, men man blir jo den bedriften som må gå opp stien for de andre hver gang. Også når man er to jenter som driver rørleggerbedrift.

Les mer her: https://www.bademiljo.no/finn-rorlegger-og-butikk/oslo/sostrene-amundsen-rorleggerbedrift-as/

Kandidat nr 16 «Consigli AS» fra Consigli AS

Beskrivelse av løsningen

Vi har bygget en selvprosjekterende ingeniør som prosjekterer tverrfaglig de tekniske fagene i tidligfase ved hjelp av matematikk og kunstig intelligens. Vi viser også hvor der er risiko i konkurransegrunnlaget, slik at denne risikoen kan reduseres før underlaget sendes til entreprenør for prising. Når FDV- dokumentasjonen leveres, bruker vi AI til å finne hvor denne ikke er komplett eller der det som er levert er feil eller dårlig. CONSIGLI er en plattform av AI- løsninger for byggherre og totalentreprenør i tidligfase.

Les mer her: https://www.consigli.no/

Kandidat nr 17 «SmartKalk Miljø» fra Holte as

Beskrivelse av løsningen

Det er et sterkt økende fokus på miljø innenfor bygge bransjen. Flere Nordiske land har innført nye lover og regler som krever klimagassregnskap fra materialer brukt i bygg. I Norge fikk vi 01.07.22 et nytt kapittel 17 i Byggteknisk forskrift som omhandler klima og livsløp. Kravet er at det skal utarbeides klimagassregnskap fra materialer i visse typer bygg med en overgangsperiode frem til 01.07.23. Holte mener at dette er en viktig retning for byggebransjen og støtter opp om de nye kravene.

Vi mener dog at å utarbeide et klimagassregnskap i etterkant av at bygget er satt opp ikke gir muligheter til å styre prosjektet miljømessig. På samme måte som at et økonomisk regnskap har et budsjett, mener vi også det er viktig at klimagassregnskapet bør ha et budsjett. For å kunne lage et klimagassbudsjett som bedriften kan styre byggeprosjektet etter så må det bli laget en miljøkalkyle. Vi tilbyr muligheten for å lage miljøkalkyler for alle type bygg slik at bransjen kan begynne å lære og dermed kunne tilegne seg kunnskap om alle typer bygg og hvilke forbedringspotensialer som finnes ut fra dagens materialvalg som i stor grad er gjort på pris.

Holte mener det er ekstremt viktig for byggebransjen å utarbeide miljøkalkyler som gir bedriften mulighet til både måle faktisk levert mot budsjettert og dermed kunne gjøre tiltak underveis for å levere et bygg som lever opp til forventningene.

Holte mener at på sikt vil det komme terskelverdier for ulike typer bygg og en miljøkalkyle i forkant vil være avgjørende i forhold til å kunne være sikker på at bygget blir levert i henhold til myndighetskrav eller kundekrav.

Les mer her: https://holte.no/

Kandidat nr 18 «Lillebror hytteserie» fra Saltdalshytta

Beskrivelse av løsningen

Saltdalshytta ønsket å utvikle en hytteserie som hadde mest mulig bærekraftige kvaliteter, samtidig som det hadde en kommersiell appell.

Hytteserien, Lillebror, er basert på innsikt som Saltdalshytta fikk i et prosjekt som vi jobbet med i store deler av 2022 sammen med Nasjonalparken Næringshage, med bidragsytere som bl.a NTNU Wood, NINA (Norsk institutt for Naturforskring). Dette for at vi som hytteleverandør skulle få innsikt fra sterke forskningsmiljø til å forstå hvor komplekst problemstillingen rundt bærekraftig hyttebygging er. Det er ikke snakk om bare selve hytte-bygningen, men om naturinngrep, energibehov, CO2 avtrykk, bruksdøgn på hytta etc.

Resultatet ble hytteserien, Lillebror, som består av to hytter, en som er en lavergihytte med et energibehov nær 1/3 av gjennomsnittshytta og en som leveres uten tilkoblet vann og strøm for kunder som ønsker et enkelt hytteliv. Hytta er på 57 kvadratmeter, som er en ‘Lillebror’ i dagens hyttemarked, der gjennomsnittshytta som bygges er 100 kvadratmeter. Begge disse to hyttene er bygget på stålpilarer for å minimere naturinngrep og dette tiltaket alene medfører bruk av 85-90 % mindre betong.

Materialene som er brukt i hytta er basert på tilgjengelige EPD’er, der vi har valgt produkter som blant annet har lengst mulig levetid. Hytta har en minimalistisk design og appellerer både til unge kjøpegrupper (35- 45 år), såvel som til den gjennomsnittlige hyttekjøperen som er rundt 50 år. Ifølge Saltdalshytta sin nylig utførte undersøkelse fra Kantar sier 55 % av befolkningen i Norge at de ønsker å kjøpe en hytte mellom 60-80 kvadratmeter med lave driftskostnader.

Les mer her: https://saltdalshytta.no/

Kandidat nr 19 «Bolig for alle» fra Mjøsutvikling AS

Beskrivelse av løsningen

Prosjektet er utviklet for å kunne tilby markedet billigere boliger. Vår erfaring viser at det er mulig å redusere kostnadene til boligproduksjon og bygging. Drivende motiv er PRISEN og veien til målet er rasjonell konstruksjon og effektiv produksjon. Vi har utviklet en byggemetode som gjør det mulig å bygge nesten hele bygget med bare to komponenter, smale elementer og smalt limtre. Samme vanntette S- element til gulv, vegger og tak, og S-limtre til bærende konstruksjon. Alle bygningsmaterialene leveres monteringsklare fra fabrikk. Konstruksjonen er basert på standard C-C 600, slik at alle vanlige bygningsmaterialer kan benyttes. S-elementet er selve basiskomponenten i byggesystemet. Det er vanntett og kan benyttes under alle værforhold. Boliger bygget etter vår metode gir U-verdi vegg 0,14 og tak 0,10 w/m2K, bedre enn TEK 17. Med soltak blir boligen selvforsynt med elektrisk energi. Vår boligkonstruksjon består vesentlig av materialer fra skogen og kan gjenbrukes. Våre samarbeidspartnere er lokale leverandører. Tanken er at boligprosjektet skal styre mot grønn framtid og en bolig for alle.

Kandidat nr 20 «Init» fra Kvist Solutions AS

Beskrivelse av løsningen

Init er en skybasert plattform for enklere og mer effektiv miljøsertifisering. Det er det første komplette prosjektstyringsverktøyet for miljøsertifisering i bygg- og eiendomsbransjen. Løsningen lar team samarbeide, analysere og gjennomføre miljøambisiøse prosjekter på et helt annet nivå enn tidligere. Noe som gjør det superenkelt å planlegge, gjennomføre og forvalte miljøsertifikater.

Løsningen automatiserer manuelle og ressurskrevende prosesser, og reduserer risikoen for å gjøre kostbare og klimafiendtlige feil i prosjektene. Ved å senke både prosesskostnader og kunnskapsbarrierer, er målet å insentivere flere til å gjennomføre miljøvennlige bygg- og eiendomsprosjekter.

Init ble lansert sommeren 2022 og har siden det blitt tatt godt imot av markedet. Løsningen brukes på totalt 87 prosjekter, av kunder som Stor Oslo Eiendom, Solon Eiendom, Norconsult, Ferd og A bygg for å nevne noen. Init er også nylig blitt tatt i bruk i Sverige av NCC med minimale tilpasninger, noe som bekrefter skalerbarheten til løsningen.

Selskapet bak Init, Kvist Solutions AS, har også gått fra å være et lite prosjekt med 3-4 ansatte til et selskap med 14 fulltidsansatte med internasjonale ambisjoner. Selskapet har også fått støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og DOGA, og har fått med seg eminente investorer som DNB, Arkwright X, Alliance Venture og Startuplab på eiersiden.

Les mer her: https://www.kvistsolutions.com/

Kandidat nr 21 «Glava Driv» fra Glava AS

Beskrivelse av løsningen

Glava Driv er et ventilert fasadeisoleringssystem for utvendig varmeisolering av yttervegger. Glava Driv systemet består av spesialutviklede multifunksjonelle aluminium profiler, trykkfaste Glava isolasjonsplater og skruer til innfesting mot ulike typer bakenforliggende veggkonstruksjoner. Glava Driv systemet passer til montering av de aller mest brukte kledningsalternativene. Glava Driv systemet er grundig testet og har Teknisk Godkjenning fra Sintef.

Les mer her: https://www.glava.no/

Kandidat nr 22 «MøreRoyal kledning 2.0» fra Talgø MøreTre AS

Beskrivelse av løsningen

Talgø har vært gjennom en krevende maraton de siste årene, da myndighetene for litt over to år siden gikk ut med en ny tolkning av regelverket rundt trekledninger på hus. Utvikling og innovasjon er imidlertid en naturlig del av Talgøs DNA, og etter en intens forskningsperiode slippes nå MøreRoyal kledning 2.0 på markedet – royalimpregnert kledning i klasse D. Den eneste i sitt slag.

– Vi har klart det ingen trodde var mulig, forteller divisjonssjef for salg og marked i Talgø, Bjørn Hauglann. – Vi har alltid visst at Talgø har et godt apparat innen forskning og utvikling, og med et unikt team bestående av både interne og eksterne ressurser har vi denne gang løst en oppgave de aller fleste anså som uløselig. Vi må i tillegg rette en ekstra takk til Sherwin Williams, vår leverandør av kjemiske tjenester, som har vært en viktig bidragsyter på vegen.

Dette er MøreRoyal kledning 2.0 BRANNKLASSE D:

 • En ny serie royalimpregnerte kledningsprofiler fra Talgø i brannklasse D.
 • Lansert i 2023 – sortimentet vil løpende utvides med flere av de kjente MøreRoyal-fargene.
 • DEKKER KRAV I TEK 17 – Kledningen kan benyttes direkte i tråd med byggtekniske krav, uten å utløse dokumentasjonskrav i form av fraviksanalyse.
 • FERDIGBEHANDLET – På samme vis som alle MøreRoyal-materialer er kledningen ferdig behandlet fra fabrikken, klar til montering på fasaden.
 • EKSKLUSIV FASADE – Gir en eksklusiv og moderne fasade i den velrenommerte MøreRoyal-kvaliteten.
 • MILJØSERTIFISERT – Alle MøreRoyal-materialer kommer fra miljøsertifiserte råvarer fra nordisk bærekraftig skog.
 • VEDLIKEHOLDSVENNLIG – Ekstremt vedlikeholds vennlig kledning som ikke har behov for påføring av ny olje før etter 10-20 år.
 • VÆRBESTANDIG – Kledningen er dobbeltbehandlet på alle sider og er spesialprodusert for krevende værforhold.
 • 50 ÅRS RÅTEGARANTI – Den høye kvaliteten i materialene gjør at Talgø gir 50 års råtegaranti på materialene forutsatt riktig montering og vedlikehold.
 • Les mer her: https://hoved.talgo.no/no

Kandidat nr 23 «BauderECO» fra Bauder AS

Beskrivelse av løsningen

BauderECO er en helt ny type isolasjon for både flate og skråtak. Den har en svært høy isolasjonseffekt og er laget av resirkulerte materialer fra vår produksjon av BauderPIR isolasjon, samt videre bruk av Biomasser fra næringsmiddel Industrien.

Les mer her: https://www.bauder.no/no/bauder-norge.html

Kandidat nr 24 «Tørn» fra Tørn

Beskrivelse av løsningen

Tørns visjon er at ingen byggevarer skal gå ubrukt i søpla. For å oppnå dette har vi etablert en markedsplass som selger varer byggevarehandelen ikke får solgt og tidligere har kastet.

På Tørn selges 50 % av disse overskuddsvarene i løpet av en måned. Overskuddsvarer som tidligere støvet ned i byggevarehusene i årevis. Hvordan greier vi det? Fordi vi bruker 100 % av innsatsen vår på å finne kjøpere til disse vanskeligsolgte varene – og fordi alle varene nå selges ett sted, finner kundene noe de trenger.

Løsningen tar i bruk teknologi, data, markedsføring og samarbeid med flere partnere, slik at salgsprosessen for handelsaktørene blir sømløs. Samtidig bidrar løsningen til at kjøperne finner nye, ubrukte overskuddsvarer til sterkt reduserte priser.

Sentralt i løsningen er følgende komponenter:

State of the art-teknologi for å koble oss til NOBB-databasen i Norge og FINFO-databasen i Sverige. Varehus publiserer sine overskuddsvarer med et par klikk. Større byggevarekjeder kobler egne ERP-systemer til Tørn for automatisk opplastning.

Vareflyt fra butikk til en kunde et annet sted i landet går sømløst på grunn av Tørn sin fraktløsning, bestående av egenutviklede algoritmer og samarbeid med landsdekkende fraktleverandører.

Egne algoritmer samler markedsdata, salgsdata og bruksdata, og analyserer prisingen av overskuddsvarer. Informasjonen brukes for å hjelpe selgerne med å prise varene slik at de omsettes raskt.

Integrert betalingsløsning for kjøpere med Klarna og Vipps, og betaling til selgerne gjennom stadig smartere løsninger.

Les mer her: https://www.torn.no/

Kandidat nr 25 «Clara Risk» fra Clara AS

Beskrivelse av løsningen

Clara Risk er en programvare for risikostyring av helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) i bygg- og anleggsbransjen. Løsningen tilrettelegger for erfaringsbasert læring, oppfølging av risiko i sanntid med prosjektets framdrift, og enkel samhandling mellom alle aktører i et prosjekt for å sikre god oppfølging av risiko og risikoreduserende tiltak. Ved å legge til rette for å dele erfaringer på tvers av bransjen, muliggjør Clara Risk at bransjen kan samarbeide på HMSK og spille hverandre gode.

Løsningen legger til rette for risikoanalyse av arbeidsoperasjoner med utgangspunkt i en framdriftsplan eller liste med aktiviteter, som oppdateres automatisk gjennom integrasjoner med prosjektplanleggingsverktøy. Brukeren blir veiledet gjennom ulike steg for å analysere uønskede hendelser innen helseeksponering, klima- og miljøpåvirkning, personskader og kvalitetsavvik.

Deretter kan oppgaver og ansvar tildeles ansvarlige for å sikre god risikostyring igjennom hele prosjektet.

Clara Risk bygger på en omfattende erfaringsbank av tidligere hendelser. På den måten blir brukeren påminnet hva som kan være relevant å analysere for å unngå å gjenskape det som har gått galt tidligere. I tillegg bygges det gradvis opp en erfaringsbank av analysemaler som kan gjenbrukes på tvers av prosjekter og selskaper. Videre tilrettelegger programvaren for god samhandling, da det er essensielt med involvering av alle parter for å håndtere HMSK optimalt på et prosjekt. Via API kan informasjon fra Clara tilgjengeliggjøres på flere flater, som for eksempel infoskjermer. Utover fokus på god brukervennlighet tar Clara Risk høyde for varierende digital modenhet gjennom eksempelvis utsending av risikopakker på SMS. Dermed vil alle i prosjektet få viktig informasjon tilsendt riktig person(er) på rett tidspunkt.

Les mer her: https://www.clararisk.com/

Kandidat nr 26 «ePOLE» fra El-Bjørn AS

Beskrivelse av løsningen

El-Bjørn har utviklet en øko-systemløsning, som fokuserer på området A5-energi. Løsningen består av en grunnleggende metode, en digital plattform samt flere oppkoblede og digitaliserte produkter innen energi, strøm, belysning og klima. Det muliggjør en komplett ledende løsning til en langsiktig energi- og klimaomstilling for bygge bransjen innen nevnte områder.

Løsningen er tilgjengelig for markedet gjennom ulike tjenester og løsninger i kombinasjon med produkter som kan brukes frittstående, eller kombinert som et komplett energisystem satt sammen for energioptimalisering og maksimal energibesparelse.

 • Energileveranser for byggvarme og byggtørk –
 • Abonnement på bioenergi og varmepumpe
 • Energi- og klimaberegning
 • Energi- målinger
 • Strøm og lysstyring
 • Oppkoblet byggvarme og byggtørke systemer, gjennom digitale energifleksible maskiner.

Gjennom plattformen overvåker vi blant annet energiforbruk, temperatur/luftfuktighet og klimaavtrykk. Plattformen gir sanntidsverdier og alarmfunksjon i kombinasjon med styring, noe som muliggjør optimalisering og effektivitet, som igjen bidrar til stabile prosesser med effektivt energiforbruk og lavt klimaavtrykk.

Løsningen er fleksibel da tjenestene kan tilpasses til hvert enkelt prosjekts behov og gradvis utvides i byggefasen. Det er også mulig å kommunisere med andre plattformer både for å levere informasjon som samles inn via maskiner og sensorer, men også for å hente informasjon fra andre systemer for å kunne visualisere eller styre systemet.

For å skape optimale forutsetninger lages det en energi- og klimaberegning før prosjektet starter, hvor vi har optimaliseret og tilpasser løsningen avhengig av energitype og forhold. Disse beregningene inngår i prosjektet og danner grunnlaget for fremtidige aktiviteter.

Alle energi- og klimadata kan rapporteres ut av systemet enten via rapporter eller som datastrømmer til andre systemer.

Les mer her: https://www.elbjorn.com/no-no/

Kandidat nr 27 «Closed Cavity Fasade WICTEC Modul Air» fra Hydro Building Systems

Beskrivelse av løsningen

Closed Cavity Fasaden (CCF) WICTEC Modul Air er en videreutvikling av en dobbel glassfasade.

Prinsippet for Closed Cavity Fasade (CCF)

Et Closed Cavity Fasade-element er oppbygd som et hybridfasadeelement, der hulrommet mellom indre og ytre glass er permanent luft- og regntett. Hulrommet blir konstant, og på en kontrollert måte, tilført tørr, avfuktet luft med et lett overtrykk. Dette forhindrer kondens, dugg eller tilsmussing inne i hulrommet.

Solskjermingen, plassert inne i hulrommet mellom indre og ytre glass, fungerer dermed uavhengig av vær og vind.

Les mer her: https://www.wicona.com/en/int/wictec-modul-air/

Kandidat nr 28 «Inotek energi- og tilstandskontroll» fra Inotek AS

Beskrivelse av løsningen

Inotek AS har utviklet en ny og innovativ løsning for energi- og tilstandskartlegging av alle typer bygninger.

Løsningen går i korthet ut på å analysere og evaluere store mengder data i form av termogrammer av byggets klimaskjerm, dvs. alle byggets ytre flater, som samles inn med droner. Analysen av dataene avdekker energilekkasjer og fuktskader som kan påvirke tilstanden på konstruksjonen og den klimatiske motstandsdyktigheten i klimaskjermen.

Analysen resulterer i en beskrivelse av funn og avvik med anbefalte tiltak for utbedringer og anbefalte prioriteringsgrader etter trafikklyssystemet. Avvikene geolokaliseres med +/- 1cm presisjon i både horisontal- og vertikalplanet, og suppleres med bilder i RGB for ytterligere gjenkjennelse.

Hver energilekkasje angis med estimerte tap i KWh og CO2-utslipp, og munner ut i en kostnadsoversikt basert på energiprisene. Til slutt oppsummeres alle funn og avvik i en break/even-betraktning for hvert enkelt avvik, basert på gjeldende listepriser for utbedring av det aktuelle avviket.

Byggeier og -forvalter får dermed et presist beslutningsgrunnlag for å optimalisere bygget ut fra økonomiske rammer, men ikke minst får bærekraftsjefen en meget god oversikt over hvilke tiltak som gir størst miljøgevinst mtp. reduksjon av energiforbruk og CO2-utslipp.

Ved å følge Inoteks anbefalinger vil byggeier kunne få bedre lånevilkår i bankene, lavere forsikringspremie, økt levetid på bygget og dermed høyere verdier på bygningsporteføljen i regnskapet. Forvalterens hverdag gjøres enklere ved at Inotek kan tilby et presist verktøy for optimal og mer proaktiv eiendomsdrift av ethvert bygg. Inotek AS har også utviklet egne produkter for takinspeksjon mtp. fukt og energilekkasjer, verifisering av bygg i DD-prosesser, forenklet kartlegging og rapportering av boliger for privatmarkedet samt tjenester knyttet til inspeksjon av vegger og tak før evt. montering av solcellepanel og under drift av disse.

Les mer her: https://inotek.no/

Kandiat nr 29 «Frame Lock» fra Alf Solution as

Beskrivelse av løsningen

En sikker løsning for innsetting dører men også vinduer. Med denne løsningen bruker en kortere tid på innsetting av dører/vinduer. Fordelen her er at du sparer tid – du kan også enkelt i etter tid ta ben finjustering av døren/vinduet om du må, flere fordeler, ingen søppel inne da dette kan settes på ute, uansett mindre avfall, ingen ekstra verktøy, kun en drill til fastmontering, ingen kiler eller lim. Løsningen er for alle som skal sette inn dør/vindu. Dette er en slid løsning, ingen eller mindre avfall, jobben går mye raskere. Må du bytte dør/vindu tar du av Frame Lock og setter den over på den nye dør/vindu, da trenger du kun et spesial bor som en for kjøpt til løsningen.

Kandidat nr 30 «Tendro» fra Tendro

Beskrivelse av løsningen

Tendro er en teknologibedrift som jobber med å løse utfordringer knyttet til anbudsprosesser og kontraktsoppfølging i bygg- og anleggsbransjen.

I dag opplever byggherrer og entreprenører at de har manglende oversikt over anbudsprosesser og oppfølging av kontrakter. Mye av dette arbeidet gjøres manuelt over telefon, gjennom Excel eller over e-post.

Tendro leverer et digitalt arbeidsverktøy som vil redusere ressurser, tid og økonomiske midler brukt på anbudsprosesser, økonomiske prognoser og endringsmeldinger i bygg- og anleggsbransjen. For at Tendro skal få det fotfeste og levere den verdien vi ønsker til markedet, utvikler vi programvaren modulbasert. Dette gir oss friheten til å utvikle en programvare som løser spesifikke smertepunktet for markedet, i tillegg til at vi evner å levere verdi til kunden allerede ved første bruk. Basert på markedsundersøkelsene vi har gjort det siste året, vil Tendro i første omgang levere verdi til markedet gjennom å levere en programvare for endringsmeldinger og kvalitetssikring av underentreprenører. Utvikling av disse modulene vil lage fundament for videreutviklingen av Tendro som programvare og anbudsportal som helhet.

Konkret vil Tendro tilby markedet besparelse av ressurser, tid og penger. Siden programvaren har sin innovasjonshøyde i AI-assistert gjennomlesing av kontrakts underlag og dokumenter, vil Tendro kunne frigi ressurser i markedet. Ressurser som tid vil frigis fordi tiden markedet i dag bruker på å manuelt fylle ut Excel dokumenter og skrive innholds tunge mailer vil elimineres av programvaren. Tendro vil gjennom document-scraping ta over det manuelle arbeidet, ivareta dataen og produsere innholdet markedet trenger for å opprettholde kommunikasjonen mellom aktørene. Tendro frigir også økonomiske midler og tidsmessige ressurser gjennom å skape et intuitivt brukergrensesnitt som gjør opplæring av programvaren enkel og smertefritt.

Les mer her: https://www.tendro.no/

Kandiat nr 31 «FURA Energikorrekt fjellhytte for folk flest» fra Einar Jarmund & Co AS

Beskrivelse av løsningen

Vi tror vi står ved et veiskille i norsk fritidsboligutvikling.

Ifølge SSB har det blitt bygget over 100 000 hytter siden starten av 2000-tallet i Norge. Etter å ha jobbet med fritidsboligutvikling på fjellet i flere tiår har vi observert en tydelig endring i hvordan utbyggingen skjer. Nå bygges det ikke bare en og en hytte lenger i nærheten av velutviklede alpinanlegg. Det bygges store tettbygde hyttefelt og feltutbyggingen er ofte styrt av at hytteleverandører plasserer sine identiske hytter ut fra sitt sortiment på et større tomteområde, uten å ta hensyn til eksisterende natur og terreng.

Utbyggingen minner flere steder mer om en drabantby enn ei hyttebygd, og den lokale næringen blir lite involvert og oppnår liten gevinst i oppsetting av de store hyttefeltene. Det er mye som er problematisk med bygging av slike hytteområder, men vi tror allikevel at hytten er kommet for å bli. Vi tror utfordringen ligger i å tilpasse fremtidens hytte med våre komfortable vaner uten å gå på bekostning av naturen og miljøet.

Fremtidens hyttebygging handler ikke bare om fremtidens hytte, men så vel så mye om stedstilpasning og stedsutvikling i form av lokal næringsutvikling. Vi har derfor utviklet et hyttekonsept som adresserer noen av problemstillingene ved denne utviklingen.

Arbeidstittelen for prosjektet heter «Fjellhytte for folk flest», en energi- og miljøriktig kortreist nullutslippshytte for optimal produksjon og med lite tomtebehov. Nå kaller vi hyttetypen for FURA, etter en elv som renner gjennom Løten kommune og Budor, hvor de to første hyttene av første hyttetun sto ferdig i mars i år.

Les mer her: https://www.ejco.no/fura

Kandidat nr 32 «Hunton Komplett™» fra Hunton Fiber AS

Beskrivelse av løsningen

Hunton Komplett™ er egenutviklet app som effektivt og presist beregner pris og materialer til kundens byggeprosjekt. Med vår nyutviklede app både forenkler og forkorter vi tilbudsfasen, som ellers kan vise seg å være både komplisert og tidkrevende.

Basert på en enkel byggetegning fra kunden kan vi ved hjelp av appen beregne riktige dimensjoner, mengder og priser. Som en av markedets mest komplette byggevareprodusenter vil estimatet kunne inneholde vindsperre, undertak, trinnlydplate, og isolasjon i tillegg til konstruksjonspakker – alt av tre og trefiber.

Nyheten har blitt tatt godt imot. Siden app-løsningen ble lansert i august 2022 har vi gitt 434 totalt tilbud til en verdi av mer enn 200 MNOK. Ledetiden fra tilbud til ordre er relativt lang, men foreløpige tall viser en hitrate på 25% og en høy grad av gjenkjøp.

Med Hunton Komplett blir det enklere å velge materialer som gir lave utslipp i et livsløpsperspektiv, og som energi effektiviserer eksisterende bygg.

Hunton Komplett kan like gjerne benyttes til nybygg som til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889. Gjennom generasjoner har vi bygd opp en sterk kompetanse i å produsere, prosjektere og bygge med tre og trefiber. I dag er Hunton en av Nordens ledende produsenter av trebaserte produkter og løsninger for små og store bygg. Produktene er veldokumenterte og har teknisk godkjenning eller produktsertifikat fra SINTEF.

Les mer her: https://www.hunton.no/

Kandidat nr 33 «Byggebransjens nye elektrifiseringspartner» fra Aneo Build AS

Beskrivelse av løsningen

Aneo Build er en av de ledende aktørene innen elektrifisering av bygge- og anleggsplasser, og vi leverer en omfattende og skreddersydd tjenesteløsning som tilrettelegger for elektrifisering av bygge- og anleggsplasser. Vi tror på kraften av en totalleverandør av energiløsninger, og vårt fleksible tjenestekonsept gjør det enkelt, oversiktlig og driftssikkert å elektrifisere.

Vår løsning fokuserer på å levere og drifte mobile plug-and-play ladeløsninger som muliggjør elektrifisering av bygge- og anleggsplasser. Sentrum for vår tjeneste er våre innovative lade- og battericontainere. Produktene i vår portefølje består av energilagrings- og lynladerteknologi. Hummingbird er vårt mest mobile produkt, en mobil hurtiglader på hjul, som øker mobilitet og fleksibilitet i prosjektene. Med en lagringskapasitet på 192 kWh og et CCS2- lynladeruttak på 150 kW, kan Hummingbirden flyttes direkte til der maskinene jobber og eliminerer unødvendig og energikrevende belting og forflytting av maskiner.

I tillegg til Hummingbird tilbyr vi BoostCharger, vår største ladeløsning som egner seg spesielt godt i prosjekter med begrenset kapasitet i strømnettet og høyt effektbehov. Denne 20-fots containeren inneholder både batterier og hurtigladere, og kan tilpasses med en batterikapasitet fra 390 kWh til 580 kWh. Med to CCS2-lynladeruttak kan BoostCharger levere opptil 300 kW effekt til maskinene.

Vi har også BoostPoint, en mobil hurtiglader uten batterier, ideell for prosjekter med tilstrekkelig kapasitet i strømnettet. BoostPoint kan tilpasses med ett eller to lynladeruttak på 300 kW og leverer den tilgjengelige effekten direkte fra nettet.

Vår tjenesteløsning strekker seg utover produktene, og vi tilbyr også behovskartlegging, transport og leveranse, drift og support, samt optimalisering av energiforbruket. Med vår ekspertise og skreddersydde løsninger kan vi hjelpe våre kunder gjennom hele elektrifiseringsprosessen, fra planlegging til ferdigstilling.

Les mer her: https://www.aneo.com/

Kandidat nr 34 «Layher TwixBeam» fra Layher AS

Beskrivelse av løsningen

TwixBeam er en revolusjonerende stillasbjelke fra Layher. Den har en lav vekt, er enkel å montere/demontere, samtidig som den har en utrolig høy bæreevne. Se vedlagt PDF for flere detaljer. Det finnes ingen tilsvarende produkter på markedet i dag, og med TwixBeam har man utrolig mye mer fleksibilitet når det kommer til stillasløsninger enn hva man har hatt tidligere. Se vedlagt PDF for flere detaljer. Den lave vekten gjør det enkelt å frakte og håndtere, og montering/demontering sparer man også masse tid på. Brukerfordelene er for alle som trenger fleksible stillasløsninger til alle mulige slags prosjekter.

Les mer her: https://www.layher.no/

Kandidat nr 35 «Gretavæggen®» fra 3-visjon AS

Beskrivelse av løsningen
3-visjon produserer miljøvennlige veggelement kun i naturlige materialer. Gretaveggen® er en moderne variant av den tradisjonelle lafteteknikken, men med overlegne egenskaper. 3-visjonshus byggs helt uten plast for generasjoner framover! Se mer på www.3-visjon.no

Kandidat nr 36 «Norsol Norzip 100» fra Norsol AS

Beskrivelse av løsningen

Verdens reneste ZIPSCREEN! Norsols nye Norzip 100 fremstilles av aluminium fra Hydro Sunndal, som ligger i vår nabokommune. Dette er verdens reneste aluminium med et karbonavtrykk på 4 kg CO2 pr kg aluminium. Til sammenligning er snittet i verden på 16,7 CO2 pr kg aluminium. I Norsol jobber vi hele tiden med å forbedre våre produkter, på en mer bærekraftig måte.

Les mer her: https://www.norsol.no/

Kandidat nr 37 «LINK Kompass» fra LINK Arkitektur

Beskrivelse av løsningen

Et vellykket bærekraftig prosjekt starter alltid med en kvalitetsdiskusjon hvor målet er å finne den optimale balansen mellom høye miljøambisjoner, verdiskapning og sosial bærekraft. Å kombinere høye energi- og miljøambisjoner med god arkitektur, gode planløsninger og ikke minst det sosiale aspektet krever godt planleggingsverktøy. I prosessen benyttes det digitale verktøyet LINK Kompass® hvor vi screener alle muligheter, krav og ønsker fra prosjektets interessenter.

LINK Kompass® er en webapplikasjon som fungerer som et tidligfase screeningverktøy for å beslutte en bærekraftstrategi som er robust, anvendbar og lett å formidle. Metodikken benyttes for å utvikle prosjekter som både er verdiskapende og bidrar til å realisere det optimale potensialet i ethvert prosjekt.

Gjennom nær dialog med kunden skaper man forståelse for bærekraftig forretning, ambisjoner og potensiale. Kompasset inneholder 14 bærekrafttemaer som er forankret i FNs bærekraftsmål, tilpasset relevans for byggeindustrien: Miljøsertifisering, Klimatilpasning, Klimagassreduksjon, Energismart design, Materialer, Sirkulære strategier, Blågrønne strategier, Grøntstruktur og biodiversitet, Transport og mobilitet, Trygghet og sikkerhet, Funksjon og bruk, Identitet og likeverd, Helse og Mergevinst.

Vi bruker verktøyet i workshop til å utforme og implementere bærekraftsmål, med tilhørende tiltak og ansvarsfordeling, for hele prosjektløpet. Workshop ledes av LINK Arkitektur og gjennomføres med deltakelse av oppdragsgiver (eiendomsutvikler, kommune, fylkes-kommune) og sentrale fagpersoner i prosjektet (ARK, LARK, RIV m.fl.)

Les mer her: LINK Arkitektur Bærekraftskompass

Kandidat nr 38 «Madaster» fra Madaster Services Norway AS

Beskrivelse av løsningen

Madaster er et digitalt register for dokumentasjon og analyse av anvendte materialer og produkter i bygg og infrastruktur. For registrerte bygninger og infrastrukturobjekter gir plattformen vår innsikt i materialene og produktene som er benyttet, deres økonomiske verdi, hvor de befinner seg og hvordan de påvirker sirkularitet og miljø. Når vi tildeler disse materialene en identitet på denne måten, skaper vi bevissthet og forståelse samt tilrettelegger for ombruk, reduserer avfall og minimaliserer miljøpåvirkning. På denne måten arbeider Madaster for en sirkulær byggenæring.

I plattformen beregnes totale mengder av materialfraksjoner og produkter i bygget, deres sirkularitet, klimagassavtrykk og økonomiske restverdi. Dette dokumenteres i form av et materialpass for bygget. Innsikten fra Madaster bidrar til ønsket ombruk inn i et nybygg og rehabiliteringsprosjekt, varighet i drift, og senere demonterbarhet og potensiale for ombruk.

Registreringen tar utgangspunkt i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) eller andre kilder som datagrunnlag. Madaster kontrollerer automatisk kvaliteten, og kobler bygningsinformasjonen med andre data, som produktinformasjon, miljødeklarasjoner (EPD), råvarepriser mv. Basert på disse koblede data beregnes totale masser av ulike materialfamilier, byggets sirkularitetsindeks, demonterbarhet, klimagassfotavtrykk og finansielle restverdi.

Les mer her: https://www.madaster.no/

Kandidat nr 39 «Prediktiv prosjekthelse for bygg- og anleggsbransjen» fra Fonn AS

Beskrivelse av løsningen

Bygg- og anleggsbransjen har opplevd en nedgang på 10% i produktiviteten fra 2000 til 2018, mens privat sektor i Norge har hatt en økning på 30% i samme periode (SSB, 2018). Det er et klart behov for innovative løsninger som kan øke produktiviteten i bransjen, og digitalisering er en av hoved metodene for å oppnå dette. Tidligere fokus har vært rettet mot å transformere analoge prosesser til digitale prosesser. Selv om denne transformasjonen er verdifull, har den begrenset potensial til å ta bransjen videre hvis den kun innebærer endringer i hvordan og hvor dataene registreres. Det neste skrittet er å utnytte digitale data på en ny måte som gir verdifull innsikt på prosjektnivå og fører til konkrete tiltak.

Basert på dataene vi samler inn i Fonn, har vi utviklet et maskinlæringsverktøy som gir prosjektledere muligheten til å predikere prosjektets suksess gjennom hele livssyklusen ved hjelp av nøkkelindikatorer (KPIer):

 • Kvalitet
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
 • Tilfredshet hos byggherren
 • Generell prosjektytelse

Ved å forutsi prosjektets tilstand gjennom hele livssyklusen kan vi gi innsikt i hvordan prosjektene presterer. Dette gir organisasjoner muligheten til å prioritere støtte og ressurser til prosjekter og foreslå nødvendige tiltak til prosjektlederne for å snu trenden.

Les mer her: https://fonn.io/

Kandidat nr 40 «Fixade» fra Spilka Industri AS

Beskrivelse av løsningen

Fixade er et festesystem for ulike typer fasadeplater og solcellepanel som tillater rask montering og demontering. Alle deler kan ombrukes.

Et vellykket fasadesystem er produkt man ikke legger merke til, men Fixade utgjør en stor forskjell. Systemet er utviklet eter et grundig forarbeid med 1:1-intervju med 60 uavhengige aktører i byggebransjen (entreprenører, arkitekter, byggherrer, dialog med NTNU og Sintef). Dette avdekket årlige reklamasjoner i milliardklassen, hovedsakelig knyttet til råte i fasade. Med et stadig våtere klima vil disse råteproblemene øke. Fixade fjerner årsaken til disse problemene og er et værtett system som gir en uovertruffen beskyttelse.

Fixade endrer helt måten fasadeplater blir montert på. Istedenfor tradisjonell skruebasert innfesting i lekter, monteres platene i et modulært skinnesystem med klips. Dette tar bort alle skruoperasjoner og flyter mye av presisjonen fra montøren og inn i systemkomponentene. Monteringen blir mer industriell, og tester viser opp til 50 % redusert monterings tid sammenlignet med tradisjonell skruebasert innfesting. Systemkomponentene sikrer også fantastisk presisjon og godt sluttresultat. En integrert fugeprofilkomponent sørger for tet fasade.

Systemet leveres med 60 års garanti, og er designet for ombruk uten noen form for behandling eller prosessering. Fixade legger til rette for ombruk av hele fasader, da fasadeplatene lever et beskyttet liv, uten skruehull og med klips som tar opp termiske bevegelser. Det er enkelt å demontere og gjenbruke fasadeplatene.

Vedlagt produktoversikt viser alle komponenter. Kort beskrevet festes horisontalskinnen i bakenforliggende konstruksjon. En monterings mal gjør at en person alene kan montere presist og effektivt. Klips plasseres i spor i skinner og plater setes ned i klips. Systemet er komplet med løsninger for alle deler av et bygg.

Fixade har Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk. Godkjenningen gjelder fra vindsperre og ut, og tar for seg alle komponenter i systemet med hensyn til brann, slagregn, vind, luftgjennomstrømning og andre krav i TEK og DOC.

Les mer her: https://www.spilka-sbs.com/no/fixade