image001

Byggenæringen har et kjempepotensiale for forbedringer innen bærekraft

Vi har tatt en prat med Anett Andreassen, Direktør digitalisering og utvikling i Statsbygg.

– Hvordan kan digitalisering og innovasjonsarbeid bidra til en mer produktiv og bærekraftig næringsutvikling?  

 - Digitalisering gir oss mulighet til å få en mer produktiv næring blant annet ved at det kan gi oss bedre oversikt over hva vi har , hva vi bruker i bygg og hvordan vi bruker materialene.  

-Digitalisering kan også hjelpe oss med å visualisere hvordan man bruker byggene på forhånd. Det kan blant annet føre til bedre optimalisering av energibruken i byggene, og mer effektiv logistikk, både under bygging og når bygget er i bruk.  

– Nytenkning og innovasjon blir spesielt viktig med tanke på bærekraft i fremtidige byggeprosjekter. Vi må tørre å tenke nytt og  utfordre det etablerte.  En forutsetning for at vi skal klare dette, er at vi må bli bedre til å samarbeide på alle nivåer.  

– Vi må bli enige om felles og åpne standarder og bruke disse, slik at alle snakker samme språket.  Det vil gjøre det enkelt for nye aktører å komme inn og leke med data, uavhengig av leverandør.  

– Hvor er det store forbedringspotensialet innen produktivitet i norsk byggenæring? 

– Produktivitet handler om å skape mest mulig verdi pr innsatsfaktor. Jeg opplever at det er mye sløsing i både timer og areal i byggenæringen i dag. Vi må få arbeiderne til å jobbe mer effektivt og oversiktlig, og utnytte arealene bedre enn vi gjør i dag. Vi må også tenke på produktivitet ut fra et livsløpsperspektiv, ikke bare selve byggeprosessen.  

– Hvor er det store forbedringspotensialet innen bærekraft i norsk byggenæring? 

– Bærekraft i byggenæringen dreier seg både om økonomi, sosiale faktorer , klima og miljø. Det handler om å finne forretningsmodeller som gir rett lønnsomhet. Kanskje ikke vekstmodellen vi har hatt til nå, er det optimale.  

– Vi må redusere energibruken og optimalisere materialbruken i byggenæringen. For å klare dette må vi både sikre en god og effektiv drift og tenke mer på sirkulær økonomi, som er en nøkkel her. Det beste bærekraftstiltaket er jo å la være å bygge.  

-. Vi har et stort forbedringspotensiale når det gjelder vår klimagassutslipp og hvordan vi beregner disse. Næringen må sette en verdi på klima- og miljøbelastningen for hele byggenes livsløp. Det er helt nødvendig å ta tak i dette om vi skal klare å nå Paris-målene.  

– Temaet for Det Norske Byggemøtet i oktober er Bindingsverk – hvem i norsk byggenæring har et uforløst samspillpotensiale? 

–  Sirkulær økonomi handler mye om empati og forståelse for alle deler av næringskjeden. I dag er det for mange som prøver å skvise hverandre for profitt. Det kan være vanskelig å få det til å bli en bærekraftig modell. 

– Får vi til økt samspill mellom leverandører, produsenter , utbyggere og andre som er med i byggeprosessen, kan vi få en større kake, som gjør at totalen kan bli bedre og alle kan dele lønnsomheten.  

– Hva har du lagt merke til i næringen i det siste som fortjener oppmerksomhet? 

–   Det er mye bra som foregår. Jeg har lyst til å trekke frem et prosjekt, som vi er litt med på selv – Construction City Cluster på Økern i Oslo.  Vi trenger slike arenaer for forskning, innovasjon og samhandling for å få til utvikling på tvers i bransjen 

– Hva kommer bærekraft / digitalisering / innovasjon til å bety for byggenæringen fremover?  

– Skal vi få til endringer i næringen, må det bety mye. Byggenæringen er en versting på mange måte når det gjelder miljøet,  så det er et kjempepotensiale for forbedringer, og vi har mye å gå på når det gjelder innovasjon.  

– Hvordan og hva vi innoverer vil bety mye i tiden fremover. Jeg opplever at mange aktører har fått opp øynene for dette og det skjer mye allerede. Mange viser forståelse for at det må skje noe. 

– Hvilken aktør i bransjen har du lagt merke til innenfor en eller flere av disse kategoriene?  

– Det er mange som gjør mye bra, så jeg vil ikke trekke frem en spesiell.  

– Hva ville vært en drømmeforside for byggenæringen? 

«Bygg- og eiendomsnæringen en klimanøytral næring» 

– Hvorfor bør man delta på Det Norske Byggemøtet 13. oktober? 

– Det er viktig å holde seg oppdatert, skape relasjoner på tvers og å lære av hverandre. Jeg gleder meg til å høre om nye ideer og  mulige initiativ til samarbeid. 

(Spørsmål til konkurransen på Byggemøtet) 

– I generelle trekk, hvordan ser norsk byggenæring ut når næringen samles på Det Norske Byggemøtet 13.10?   

– Jeg tror vi ser en nedgang i aktivitet, og oppgang i konkurser, men innovasjonen er på vei opp.  

– Vi så akkurat den største mai-oppgang for norske boligpriser noensinne. Hvordan vil boligprisene utvikle seg til 13.10?  

– Jeg tror at vi i september 2020 –  har en to prosent nedgang fra september 2019. 

– BNP-indeksen for Fastlands-Norge var i april på 93,9 (ref vedlegg) – hva vil tallet være den 13.10.?  

– 98, 4 

Flere nyheter

Drivhus må oppfylle krav til sikkerhet

Fra en rekke tilbydere presenteres drivhus på en måte som etterlater en forståelse om at man kan oppholde seg i og bruke dem som om det var et hvilket som helst oppholdsrom i bygg. Skal de det så må de også oppfylle byggeforskriftens krav til konstruksjonssikkerhet sier vår utstiller Glass og Fasadeforeningen.

LES MER

På tide å utvikle og bygge opp kundebasen?

Bygg Reis Deg messen har alltid vært den møteplassen i byggenæringen hvor man treffer flest fagpersoner og bygg interesserte forbrukere som er på utkikk etter de siste produktnyheter. Slik er det fortsatt og vil du være med som utstiller er det på tide å bestille plass.

LES MER

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.